W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2023

XML
zarządzenie nr: ZR 016/2023
zarządzenie nr ZR 016/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z organizacjami sportowymi 
zmieniające zarządzenie nr ZR 008/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 65 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ustalam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 015/2023
zarządzenie nr ZR 015/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia zaangażowania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz osób współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w działalność badawczo-rozwojową, w celu prawidłowego i efektywnego przygotowania sprawozdania PNT-01/s o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) 
zmieniające zarządzenie nr ZR 016/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 i § 64 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 014/2023
zarządzenie nr ZR 014/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w kadencji 2020-2024
zmieniające zarządzenie nr ZR 070/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 18 ust. 3, § 61 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-1-II/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian strukturze organizacyjnej uczelni na kadencję 2020-2024 ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 011/2023
zarządzenie nr ZR 011/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej i likwidacyjnej składników majątkowych oraz Komisji inwentaryzacyjnej
zmieniające zarządzenie nr ZR 019/2022, ZR 083/2020, ZR 069/2020,
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 19/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie powołania i zadań Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych AWF Katowice.
zarządzenie nr: ZR 010/2023
zarządzenie nr ZR 010/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie  afiliacji prac naukowych  pracowników, doktorantów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 212)Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ustala się co następuje. Traci moc Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie afiliacji prac naukowych
zarządzenie nr: ZR 009/2023
zarządzenie nr ZR 009/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R  (Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji) w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 008/2023
zarządzenie nr ZR 008/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z KS AZS AWF Katowice 
zmieniające zarządzenie nr ZR 015/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 65 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ustalam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 007/2023
zarządzenie nr ZR 007/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia rodzajów grup studenckich przy realizacji zajęć dydaktycznych przedmiotów
zmieniające zarządzenie nr ZR 020/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) i § 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz w związku odpowiednimi postanowieniami Regulaminu studiów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 006/2023
zarządzenie nr ZR 006/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania
zmieniające zarządzenie nr ZR 072/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr AR001-7-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 005/2023
zarządzenie nr ZR 005/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i warunków wynagradzania nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, organizowanych przez Akademickie Centrum Kształcenia, funkcjonujące w ramach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 066/2022,
Status obowiązujące