W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenie nr ZR 088/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Nauki w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust.1 w związku z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.) oraz § 142 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam, co następuje.

§ 1.

1.    Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na podstawie § 142 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  oraz art. 409 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tworzy Fundusz Rozwoju Nauki zwanej dalej „FRN” lub „Funduszem”. 

2.    Fundusz tworzy się z przeznaczeniem na działania z zakresu utrzymania i rozwoju potencjału badawczego – koszty dotyczące finansowania zespołów badawczych. 

§ 2.

1.    Fundusz Rozwoju Nauki tworzy się z:

1)   Odpisu w ciężar kosztów  podstawowej działalności operacyjnej, w szczególności: 

ü ze środków subwencji, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

ü przychodów własnych innych niż edukacyjne, 

ü zysku z realizowanych usług badawczych, 

2)   Wpłat osób fizycznych i osób prawnych.

2.    Odpis w ciężar kosztów działalności operacyjnej tworzy się do wysokości kosztów planowanych w roku następnym na podstawie prowizorium budżetowego.

3.    Odpisu na Fundusz nie dokonuje się, jeżeli w danym roku obrotowym wystąpi strata netto Uczelni.

4.    Decyzję o wysokości dokonanego odpisu w danym roku podejmuje Rektor, na wniosek Prorektora ds. nauki.

5.    Odpis dokonany w danym roku obrotowym może być wydatkowany od następnego roku obrotowego.

6.    Niewykorzystane w danym roku obrotowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

§ 3.

1.    Cele, zasady i tryb przyznawania oraz wykorzystania środków Funduszu określa „Regulamin Funduszu” uregulowany  odrębnym zarządzeniem Rektora.

2.    Nadzór nad Funduszem Rozwoju Nauki sprawuje Prorektor ds. nauki.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego