W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2023

XML
zarządzenie nr: ZR 071/2023
zarządzenie nr ZR 071/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania
zmieniające zarządzenie nr ZR 006/2023,
Status uchylone
Uwagi Działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 661 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr AR001-7-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 070/2023
zarządzenie nr ZR 070/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad realizacji projektu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”,  mającego na celu umożliwienie studentom – sportowcom realizowanie równoległej kariery sportowej oraz akademickiej
Status obowiązujące
Uwagi W związku z realizacją projektu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, w oparciu o umowę z dnia 7 listopada 2023 r. zawartą ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji i Nauki (umowa nr MEiN/2023/DPI/3213/NRAIV), działając na podstawie art. 136 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 7 ust. 2 pkt. 6 lit b Regulaminu Wynagradzania Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, zarządzam co następuje:
zarządzenie nr: ZR 069/2023
zarządzenie nr ZR 069/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej  w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.), a także § 61 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 068/2023
zarządzenie nr ZR 068/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w kadencji 2020-2024
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 18 ust. 3, § 61 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-3-IX/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian strukturze organizacyjnej uczelni na kadencję 2020-2024 oraz Uchwałą nr AR001-4-IX/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 września 2023 roku w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 067/2023
zarządzenie nr ZR 067/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), a także § 61 ust. 3 pkt 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po zasięgnięciu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 066/2023
zarządzenie nr ZR 066/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i warunków wynagradzania osób niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Akademickim Centrum Kształcenia
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie nr 7/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zasad i warunków wynagradzania podmiotów zewnętrznych oraz osób trzecich niebędących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, z tym zastrzeżeniem, że obowiązuje ono do zakończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia rozpoczętych przed dniem 1 października 2023 r.
zarządzenie nr: ZR 065/2023
zarządzenie nr ZR 065/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i warunków wynagradzania nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, organizowanych przez Akademickie Centrum Kształcenia, funkcjonujące w ramach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 005/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz w związku z § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b) Regulaminu Wynagradzania Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam co następuje:
zarządzenie nr: ZR 064/2023
zarządzenie nr ZR 064/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Asystenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Raciborskiej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach usta się, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 063/2023
zarządzenie nr ZR 063/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych i Sportu Akademickiego
zmieniające zarządzenie nr ZR 054/2020,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: ZR 062/2023
zarządzenie nr ZR 062/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych i Sportu Akademickiego
Status obowiązujące