Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: ZR 038/2020

zarządzenie nr ZR 038/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur ogłaszania oraz przeprowadzania ewakuacji z Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

zarządzenie nr: ZR 037/2020

zarządzenie nr ZR 037/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z zm.), art. 146 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późń.zm.) oraz § 22 ust. 6 regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

zarządzenie nr: ZR 036/2020

zarządzenie nr ZR 036/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr ZR 003/2020 w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w AWF Katowice

Status Obowiązujące

Uwagi Działając na podstawie § 61 i § 64 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządza

zarządzenie nr: ZR 034/2020

zarządzenie nr ZR 034/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85) oraz wytycznych i zaleceń wydanych w dniu 09 czerwca 2020r. oraz w dniu 19 czerwca 2020r. przez uczelnianej Komisję ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19)

zarządzenie nr: ZR 033/2020

zarządzenie nr ZR 033/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Status Obowiązujące

Uwagi Działając w związku z art. 285-286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz na podstawie art. 195-195a, 200-200a oraz 207-208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zm.), po uzyskaniu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF Katowice

zarządzenie nr: ZR 032/2020

zarządzenie nr ZR 032/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. oceny kandydatów na stanowisko profesora dydaktycznego posiadających stopień doktora

Status Obowiązujące

Uwagi Działając na podstawie § 64 Statutu AWF Katowice oraz zgodnie uchwałą Senatu Nr AR001 – 2 - V/2020 Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych kryteriów konkursowych i podstawowych kryteriów wpływających na możliwość uzyskania awansów przez nauczycieli akademickich w AWF Katowice

zarządzenie nr: ZR 031/2020

zarządzenie nr ZR 031/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr ZR 0023/2020 Zarządzenia 23/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528, 643, 741)

zarządzenie nr: ZR 030/2020

zarządzenie nr ZR 030/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej, kosztorysów przewidzianych w indywidualnym planie badań oraz publikacji za semestr 2019/2020

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie art. 201 ust.3 i 202 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85 ze zm.) oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej AWF Katowice

zarządzenie nr: ZR 029/2020

zarządzenie nr ZR 029/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasad jej wynagradzania

Status Obowiązujące

Uwagi Działając na podstawie § 61 Statutu, art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 511, ze zm.) oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zarządzenie nr: ZR 028/2020

zarządzenie nr ZR 028/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr ZR 013/2020 wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) na terenie Uczelni

Status Obowiązujące

Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (374, 567, 568, 695 oraz 875) oraz Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij