W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2022

XML
zarządzenie nr: ZR 081/2022
zarządzenie nr ZR 081/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 080/2022
zarządzenie nr ZR 080/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowe
Status obowiązujące
Uwagi Działając w związku z art. 285-286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz na podstawie art. 195-195a, 200-200a oraz 207-208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zm.), po uzyskaniu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF Katowice, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 079/2022
zarządzenie nr ZR 079/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 3 pkt 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 078/2022
zarządzenie nr ZR 078/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wzorów umów, zawieranych w związku z przeprowadzanymi przewodami doktorskimi, postępowaniami w przedmiocie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego.
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 077/2022
zarządzenie nr ZR 077/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów” organizowanych przez Akademickim Centrum Kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-17-IX/2022 z dnia 27 września 2022 roku zarządza się co następuje:
zarządzenie nr: ZR 076/2022
zarządzenie nr ZR 076/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
zmieniające zarządzenie nr ZR 009/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 7 pkt 32, i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. dalej: „PZP"), oraz § 61 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – dalej „Uczelnia”, zarządzam co następuje:
zarządzenie nr: ZR 075/2022
zarządzenie nr ZR 075/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000,00 zł netto
zmieniające zarządzenie nr ZR 004/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 574 ze zm), art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, 7 pkt 32, art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych t.j.(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. dalej: „PZP"), oraz § 61 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – dalej „Uczelnia”, zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 074/2022
zarządzenie nr ZR 074/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za kursy specjalistyczne, kursy, konferencje metodyczne, warsztaty i webinaria, prowadzone w Akademickim Centrum Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustalam zasady określania wysokość opłat pobieranych za kursy specjalistyczne; kursy, w tym kursy specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii, kursy instruktora i trenera sportu, kursy instruktora i trenera rekreacji ruchowej AWF, kursy instruktora fitness AWF Katowice; konferencje metodyczne; warsztaty i webinaria, prowadzone w Akademickim Centrum Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, obowiązujące uczestników, którzy rozpoczną kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
zarządzenie nr: ZR 073/2022
zarządzenie nr ZR 073/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe, prowadzone w Akademickim Centrum Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2022/2023.
uchyla/traci moc ZR 041/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustalam wysokość opłat pobieranych za studia podyplomowe, prowadzone w Akademickim Centrum Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, obowiązujące uczestników, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2022/2023:
zarządzenie nr: ZR 072/2022
zarządzenie nr ZR 072/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr AR001-7-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów, zarządza się, co następuje.