W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2022

XML
zarządzenie nr: ZR 051/2022
zarządzenie nr ZR 051/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2021/2022
zmieniające zarządzenie nr ZR 060/2021,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 050/2022
zarządzenie nr ZR 050/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych, Komisji Rekrutacyjnej oraz Okresowej Komisji Ewaluacyjnej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 133 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki, § 16 pkt. 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz § 2 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr AR001-3-IV/2022 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 049/2022
zarządzenie nr ZR 049/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 202 ust 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022.574. z zm.), § 25 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz § 2 Regulaminu przeprowadzenia oceny śródokresowej (Uchwała Rady Szkoły Doktorskiej AWF Katowice  nr RSD-1/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.) zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 048/2022
zarządzenie nr ZR 048/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowników
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 3 pkt 16 oraz § 64 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ustala się co następuje.
zarządzenie nr: ZR 047/2022
zarządzenie nr ZR 047/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
zmieniające zarządzenie nr ZR 040/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 3 zarządzenia Nr 38/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie rekrutacji na studia, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 046/2022
zarządzenie nr ZR 046/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (BRAVO i CHARLI - CRP)
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022. poz. 574 ze zm.), Zarządzenia nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) oraz Zarządzenia nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) zarządzam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 045/2022
zarządzenie nr ZR 045/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2022 roku
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.), zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 044/2022
zarządzenie nr ZR 044/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad sporządzania, zawierania i rejestracji umów cywilnoprawnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego  Kukuczki w Katowicach, zarządza się, co następuje: 
zarządzenie nr: ZR 043/2022
zarządzenie nr ZR 043/2022
wydane przez Rektora
z dnia
temat zasad realizacji projektu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, mającego na celu umożliwienie studentom-sportowcom realizowanie równoległej kariery sportowej oraz akademickiej
Status obowiązujące
Uwagi W związku z realizacją projektu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, w oparciu o umowę z dnia 23 maja 2022 r. zawartą ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji i Nauki (umowa nr MEiN/2022/DPI/1385/NRAIII), działając na podstawie art. 136 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 7 ust. 2 pkt. 6 lit b Regulaminu Wynagradzania Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, zarządzam co następuje:
zarządzenie nr: ZR 042/2022
zarządzenie nr ZR 042/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitów stypendium rektora i wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz w związku z art. 414 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 61 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz § 9 ust. 4 oraz 12 pkt 1-4 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, zarządza się, co następuje.