W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2023

XML
zarządzenie nr: ZR 081/2023
zarządzenie nr ZR 081/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji do spraw raportu samooceny kierunku fizjoterapia  w związku z oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 080/2023
zarządzenie nr ZR 080/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowice
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), § 140 ust. 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Uchwały Nr RU-41/2023 Rady Uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego AWF Katowice niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 079/2023
zarządzenie nr ZR 079/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), a także § 61 ust. 3 pkt 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po zasięgnięciu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 078/2023
zarządzenie nr ZR 078/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w kadencji 2020-2024
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 18 ust. 3, § 61 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-3-XI/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz Uchwały Nr AR001-4-XI/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania kierownika Oddziału Klinicznego Fizjoterapii w Neurologii ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 077/2023
zarządzenie nr ZR 077/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym na rok 2023
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), § 140 ust. 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Uchwały Nr RU-42/2023 Rady Uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023 niniejszym ustala się, co następuje.  
zarządzenie nr: ZR 076/2023
zarządzenie nr ZR 076/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu kursów” organizowanych przez Akademickim Centrum Kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 077/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-11-XI/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku zarządza się co następuje:
zarządzenie nr: ZR 075/2023
zarządzenie nr ZR 075/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia organizowanych przez Akademickie Centrum Kształcenia, funkcjonujące w ramach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 068/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust.2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 074/2023
zarządzenie nr ZR 074/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie  wysokości stawek za godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych realizowane przez  osoby niebędące pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w formie umowy zlecenia
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się co następuje.
zarządzenie nr: ZR 073/2023
zarządzenie nr ZR 073/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 105/2020,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się co następuje
zarządzenie nr: ZR 072/2023
zarządzenie nr ZR 072/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitów stypendium rektora i wysokości świadczeń w roku akademickim 2023/2024
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 12 pkt 1-5 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się, co następuje.