W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: ZR 095/2022
zarządzenie nr ZR 095/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tego świadczenia w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 094/2022
zarządzenie nr ZR 094/2022
wydane przez Rektora
z dnia
zmieniające zarządzenie nr zmiany zarządzenia Nr 31/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Status obowiązujące
Uwagi Działając w związku z art. 285-286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz na podstawie art. 195-195a, 200-200a oraz 207-208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zm.), po uzyskaniu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF Katowice, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 004/2023
zarządzenie nr ZR 004/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia „Karty audytu wewnętrznego”, „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego” oraz ,,Programu zapewniania i poprawy jakości audytu wewnętrznego”, obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie: art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z  2018 r., poz. 506), Komunikatu  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MRiF z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, niniejszym zarządzam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 003/2023
zarządzenie nr ZR 003/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023
zmieniające zarządzenie nr ZR 065/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. 2022 poz. 2754), § 61 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 12 pkt 6 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 002/2023
zarządzenie nr ZR 002/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach” w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Uwagi Działając na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się, co następuje.
Zamówienie na: Usługi transportowe
Zamówienie na Usługi transportowe
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZSO/02/2023
Zamawiający Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia poniżej 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w Kancelarii Głównej AWF, pokój nr 21, listownie/za pośrednictwem kuriera, w formie elektronicznej na adres e-mail aifz@awf.katowice.pl
zarządzenie nr: ZDWWF 1/2023
zarządzenie nr ZDWWF 1/2023
wydane przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia
w sprawie powołania komisji dziekańskiej ds. opracowania specjalności trening motoryczny w tańcu, fitnessie i sportach artystycznych na studiach II stopnia kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: ZR 093/2022
zarządzenie nr ZR 093/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 082/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam co następuje :
zarządzenie nr: ZR 092/2022
zarządzenie nr ZR 092/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 ze zm.) w zw. z § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.742 ze zm.), zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 001/2023
zarządzenie nr ZR 001/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84), szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych zawartych w  Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem zawartych w Komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz.56), zarządza się, co następuje: