W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2024

XML
zarządzenie nr: ZR 035/2024
zarządzenie nr ZR 035/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 tj. 742.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), zarządza się, co następuje. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 05 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
zarządzenie nr: ZR 034/2024
zarządzenie nr ZR 034/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2024
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.), § 140 ust. 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Uchwały Nr AR001-10-VI/2024 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie wymagającej wypowiedzi wspólnoty akademickiej a dotyczącej zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2024  niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 033/2024
zarządzenie nr ZR 033/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i ze statutem
zmieniające zarządzenie nr ZR 082/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2020 r. (t. j. Dz. U. 2023, poz. 742 ze zm.), zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 032/2024
zarządzenie nr ZR 032/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie procedur wyłaniania osób nominowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach do nagród w konkursie „Śląskiej Nagrody Naukowej” w ramach „Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice”
zmieniające zarządzenie nr ZR 026/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 23 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 031/2024
zarządzenie nr ZR 031/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych, Komisji Rekrutacyjnej oraz Okresowej Komisji Ewaluacyjnej
Uwagi Działając na podstawie § 133 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki, § 16 pkt. 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz § 2 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr AR001- 3-IV/2022 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 030/2024
zarządzenie nr ZR 030/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Ewaluacyjnej ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 202 ust 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 742 z zm.), § 25 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz § 2 Regulaminu przeprowadzenia oceny śródokresowej (Uchwała Rady Szkoły Doktorskiej AWF Katowice nr RSD-1/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.) zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 029/2024
zarządzenie nr ZR 029/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2024 roku
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023 poz. 742 z późń. zm.) zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 028/2024
zarządzenie nr ZR 028/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.
zmieniające zarządzenie nr ZR 042/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach zarządza się co następuje:
zarządzenie nr: ZR 027/2024
zarządzenie nr ZR 027/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie z dnia 24.01.2022r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000,00 zł netto
zmieniające zarządzenie nr ZR 004/2022,
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023 742 z zm.), art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, 7 pkt 32, art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z późn. zm. dalej: „PZP"), oraz § 61 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – dalej „Uczelnia”, zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 026/2024
zarządzenie nr ZR 026/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie z dnia 09.02.2022r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
zmieniające zarządzenie nr ZR 009/2022,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023 742 z zm.), art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.) w związku z art. 7 pkt 32, i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z późn. zm. dalej: „PZP"), oraz § 61 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – dalej „Uczelnia”, zarządzam co następuje.