W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2016

Senat z dnia 13 grudnia 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Prowizorium Budżetowego na rok 2017.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia przez Senat pełnomocnictwa dla JM Rektora i Kwestora do zatwierdzenia ostatecznych korekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.

Senat z dnia 29 listopada 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.
 2. Uchwała w sprawie upoważnienia rektora do prowadzenia rozmów inwestycyjnych.
 3. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych.
 5. Uchwała w sprawie powołania studentów do Komisji Senackich.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia podyplomowych „trener sportów walki”.
  załącznik 1 - opis efektów kształcenia.
  załacznik 2 - wykaz przedmiotów.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Uczelni 2015/2016.
 8. Uchwała w sprawie powołania zastępcy dyrektora Akademickiego Centrum Kształcenia.

Senat z dnia 25 pażdzierniaka 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 2. Uchwała ws. zatwierdzenia regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  Załącznik 1 - Regulamin
 3. Uchwała ws. dodatku specjalnego dla J. M. Rektora na kadencję 2016 – 2020.

Senat z dnia 27 września 2016r.

 1. Opinia Senatu w sprawie ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni na kadencję 2016 – 2020.
 2. Opinia Senatu w sprawie powołania Jednostek Ogólnouczelnianych i Międzywydziałowych w Strukturze Organizacyjnej Uczelni na kadencję 2016 – 2020.
 3. Uchwała ws. zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu na rok akademicki 2016/2017.
 4. Opinia ws. zatrudnienia mgr Aliny Komorowskiej na stanowisku kanclerza AWF Katowice
 5. Uchwała w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego J. M. Rektorowi AWF Katowice.
 6. Uchwałą ws. nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. n. med. Michałowi Toborkowi.
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2016 – 2020.
 8. Opinia ws. zatrudnienia dr Slobodan Jaric na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Motoryczności Człowieka.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-2-IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Senat z dnia 28 czerwca 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2016.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2016.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia studiów podyplomowych Menedżera Sportu i Turystyki. 
  załącznik nr 1Opis efektów kształcenia.
 4. Uchwała w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 5. Uchwała w sprawie określenia wzorów legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenera sportu.
  załącznik 1 - wykaz dyscyplin
  załącznik 2 - wzory legitymacji 
  załącznik 3 - Wzory duplikatu legitymacji 

Senat z dnia 24 maja 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2015.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z podziałem zysku netto
 3. Uchwała w sprawie zgody na częściowe kredytowanie projektów badawczych.
 4. Uchwała ws. warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018.
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie i wprowadzenia tekstu jednolitego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych Kynoterapia.
  Załącznik 1
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Senat z dnia 26 kwietnia 2016r.

 1. Uchwala w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała w sprawie w sprawie określenia liczby miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 3. Uchwała ws. zmiany uchwały nr AR001-1-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku ws. warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017.
 4. Uchwała ws. zmiany uchwały w składach Komisji Senackich na kadencję 2012 – 2016.

Senat z dnia 22 marca 2016r.

 1. Uchwała w sprawie przeznaczenia przychodów z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia i zasad ustalania wysokości tych opłaty.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie szczegółowego składu senatu w kadencji 2016-2020.
 3. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr AR001-9-XI/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 listopada 2008 roku ws. wycofania się z uczestnictwa w rankingach Uczelni Szkół Wyższych.

Senat z dnia 23 lutego 2016r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  załącznik nr 1
 2. Uchwała w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2012 - 2016
 3. Uchwała w sprawie powołania kierunku studiów "terapia zajęciowa" na Wydziale Fizjoterapii
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ws. zatwierdzenia podstawowych kryteriów konkursowych
 5. Uchwała  w sprawie podejmowania pracy w dodatkowym miejscu pracy dla osób ze ścisłego kierownictwa Uczelni 

Powiadom znajomego