W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2024

XML
zarządzenie nr: ZR 025/2024
zarządzenie nr ZR 025/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej i likwidacyjnej składników majątkowych oraz Komisji inwentaryzacyjnej
zmieniające zarządzenie nr ZR 011/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742), § 5 i § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 024/2024
zarządzenie nr ZR 024/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.), oraz § 2 zarządzenia Nr 20/2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie rekrutacji na studia, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 023/2024
zarządzenie nr ZR 023/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku trener zdrowia, profil praktyczny
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 53 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 3 pkt 24 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się co następuje.
zarządzenie nr: ZR 022/2024
zarządzenie nr ZR 022/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Komisji kwalifikacyjnej do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego oraz Regulaminu Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr ZR 012/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742 ze zm.), § 5 i § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 021/2024
zarządzenie nr ZR 021/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne, a także odbywanie studiów przez cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności, powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce, za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz innych opłat pobieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 020/2024
zarządzenie nr ZR 020/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie rekrutacji na studia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: ZR 019/2024
zarządzenie nr ZR 019/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowice
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), § 140 ust. 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Uchwały Nr RU-51/2024 Rady Uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego AWF Katowice niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 018/2024
zarządzenie nr ZR 018/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2023 poz. 742 ze zm.), a także § 61 ust. 3 pkt 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po zasięgnięciu opinii Senatu wyrażonej Uchwałą Nr AR001-4-III/2024 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 w Regulaminie organizacyjnym AWF Katowice, niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 017/2024
zarządzenie nr ZR 017/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w kadencji 2020-2024
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Nr AR001-3-III/2024 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 016/2024
zarządzenie nr ZR 016/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr ZR 055/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 015/2024
zarządzenie nr ZR 015/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 z późń. zm.), § 61 ust. 2 oraz § 66 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządza się, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 014/2024
zarządzenie nr ZR 014/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice
zmieniające zarządzenie nr ZR 063/2022,
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu AWF Katowice, na wniosek Redaktora Głównego BIP AWF Katowice, zarządza się co następuje:
zarządzenie nr: ZR 013/2024
zarządzenie nr ZR 013/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023, poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się co następuje:
zarządzenie nr: ZR 012/2024
zarządzenie nr ZR 012/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 z późń. zm.) w związku z art. 279 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.),zarządza się, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 011/2024
zarządzenie nr ZR 011/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitów stypendium rektora i wysokości świadczeń w roku akademickim 2023/2024
zmieniające zarządzenie nr ZR 072/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 12 pkt 1-5 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w związku z art. 279 ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 010/2024
zarządzenie nr ZR 010/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w kadencji 2020-2024
zmieniające zarządzenie nr ZR 078/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 18 ust. 3, Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, po uzyskaniu opinii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wyrażonej Uchwałą Uchwała Nr AR001-1-II/2024 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 009/2024
zarządzenie nr ZR 009/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie procedury i zasad rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, prowadzących zajęcia w języku angielskim dla studentów, w ramach programu Erasmus+
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 oraz § 64 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w związku z § 11 ust. 3 oraz § 17 ust. 11 Regulaminu Pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 008/2024
zarządzenie nr ZR 008/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zakresu dokumentacji procesu kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uczelni
zmieniające zarządzenie nr ZR 004/2024,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje. 
zarządzenie nr: ZR 007/2024
zarządzenie nr ZR 007/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania
uchyla/traci moc ZR 006/2023, ZR 045/2023, ZR 071/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz.U. 2023 poz. 2787 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr AR001-3-I/2024 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 006/2024
zarządzenie nr ZR 006/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Rozwoju Nauki w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust.1 w związku z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.) oraz § 142 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz w oparciu o § 3 Zarządzenia nr 88/2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach, zarządzam co następuje.