W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2020

XML
zarządzenie nr: ZR 086/2020
zarządzenie nr ZR 086/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) na terenie Uczelni  
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 oraz art. 51 a, 51 b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1835) zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 084/2020
zarządzenie nr ZR 084/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”
Status uchylone
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu AWF Katowice oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10 poz. 68) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020r. poz. 346 z późń. zm.)
zarządzenie nr: ZR 083/2020
zarządzenie nr ZR 083/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zmieniające zarządzenie nr ZR 036/2020,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 64 oraz § 66 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządza się
zarządzenie nr: ZR 085/2020
zarządzenie nr ZR 085/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice
Status uchylone
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu AWF Katowice na wniosek Redaktora Głównego BIP AWF Katowice
zarządzenie nr: ZR 082/2020
zarządzenie nr ZR 082/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2020/2021
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego
zarządzenie nr: ZR 081/2020
zarządzenie nr ZR 081/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad przyznawania stypendium w ramach działań NAWA „Solidarni  z Białorusią – Solidarni ze studentami” dla obywateli Białorusi przyjętych na studia stacjonarne w języku polskim I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w związku z przystąpieniem Akademii Wychowania Fizycznego do inicjatywy NAWA „Solidarni z Białorusią-Solidarni ze studentami”
zarządzenie nr: ZR 080/2020
zarządzenie nr ZR 080/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
Status obowiązujące
Uwagi W związku z ogłoszeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 z późń. zm.) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w AWF Katowice powołuje się Komisję do postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem na terenie Uczelni.
zarządzenie nr: ZR 079/2020
zarządzenie nr ZR 079/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Koordynatora ds. ochrony własności intelektualnej AWF Katowice
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 32 pkt. 1 „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych” zatwierdzonego uchwałą Nr AR001-4-X/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia  1 października 2019 r.
zarządzenie nr: Z 078/2020
zarządzenie nr Z 078/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia 34/2013 z dnia 20 września 2013r. dot. wprowadzenia Regulaminu Domu Asystenta w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status uchylone
zarządzenie nr: ZR 077/2020
zarządzenie nr ZR 077/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: ZR 076/2020
zarządzenie nr ZR 076/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany schematu organizacyjnego AWF Katowice
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 61 ust. 3 pkt. 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zarządzenie nr: ZR 075/2020
zarządzenie nr ZR 075/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów
Status uchylone
Uwagi Działając na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów
zarządzenie nr: ZR 074/2020
zarządzenie nr ZR 074/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji V Śląskiego Festiwalu Nauki
Status uchylone
Uwagi Działając na podstawie § 64 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się
zarządzenie nr: ZR 073/2020
zarządzenie nr ZR 073/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2020r., poz. 85 z późń.zm.)
zarządzenie nr: ZR 072/2020
zarządzenie nr ZR 072/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: ZR 071/2020
zarządzenie nr ZR 071/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania w czasie epidemii – wytyczne dla pracowników”
zmieniające zarządzenie nr ZR 044/2020,
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z póź. zm.) oraz wytycznych i zaleceń wydanych w dniu 31 sierpnia 2020r. przez Uczelnianą Komisję ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19),
zarządzenie nr: ZR 070/2020
zarządzenie nr ZR 070/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania dla Interesantów przebywających na terenie AWF Katowice”
zmieniające zarządzenie nr ZR 043/2020,
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z póź. zm.) oraz wytycznych i zaleceń wydanych w dniu 31 sierpnia 2020r. przez Uczelnianą Komisję ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19)
zarządzenie nr: ZR 066/2020
zarządzenie nr ZR 066/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie podziału dotacji  na świadczenia dla studentów w 2020 roku
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.)
zarządzenie nr: ZR 069/2020
zarządzenie nr ZR 069/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej
Status obowiązujące
Uwagi na podstawie § 64 i § 66 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się, co następuje. Zmiana zarządzenia 40/2018
zarządzenie nr: ZR 068/2020
zarządzenie nr ZR 068/2020
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni 
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 18 ust. 3, § 61 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz opinia Nr AR001-1-IX/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni na kadencję 2020-2024 ustala się, co następuje.