W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2012

Zarządzenie Rektora nr 01/2012 z dnia 20.01.2012
w sprawie treści, obsługi i zamieszczania informacji w witrynie AWF Katowice

Zarządzenie Rektora nr 02/2012 z dnia 08.02.2012
w sprawie rozliczeń godzin dydaktycznych z podziałem na godziny realizowane na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych

Zarządzenie Rektora nr 03/2012 z dnia 08.02.2012
w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 04/2012 z dnia 10.02.2012
w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 05/2012 z dnia 28.02.2012
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej „Studencki Nobel 2012”.

Zarządzenie Rektora nr 06/2012 z dnia 28.02.2012
w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni na kadencję 2008 – 2012.

Zarządzenie Rektora nr 07/2012 z dnia 29.02.2012
w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 08/2012 z dnia 22.03.2012
w sprawie kosztów za przeprowadzenie z wolnej ręki przewodu doktorskiego, postępowania
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie dotychczasowej i
nowej procedury.

Zarządzenie Rektora nr 09/2012 z dnia 26.03.2012
w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzenie Rektora nr 10/2012 z dnia 26.03.2012
w sprawie zasad finansowania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzenie Rektora nr 11/2012 z dnia 30.03.2012
w sprawie zasad organizacji rekrutacji

Zarządzenie Rektora nr 12/2012 z dnia 30.03.2012
w sprawie komisji stypendialnej WFS AWF AZS

Zarządzenie Rektora nr 13/2012 z dnia 02.04.2012
w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Rektora nr 14/2012 z dnia 02.04.2012
w sprawie powołania zespou sekcji do obsługi rekrutacji

Zarządzenie Rektora nr 15/2012 z dnia 02.04.2012
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 16/2012 z dnia 29.05.2012
w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 17/2012 z dnia 29.05.2012
w sprawie opłat za wydanie dokumentów

Zarządzenie Rektora nr 18/2012 z dnia 04.06.2012
sprawie wysokości opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem lub duplikatu dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

Zarządw zenie Rektora nr 19/2012 z dnia 04.06.2012
w sprawie opłat za wydanie dokumentów na studiach doktoranckich.

Zwarządzenie Rektora nr 20/2012 z dnia 12.06.2012
w sprawie wysokości stawek dla osób niezatrudnionych w Akademii sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe.

Zarządzenie Rektora nr 21/2012 z dnia 12.06.2012
w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego obowiązku obrony.

Zarządzenie Rektora nr 22/2012 z dnia 18.06.2012
w sprawie podziału dotacji.

Zarządzenie Rektora nr 23/2012 z dnia 18.06.2012
w sprawie regulaminu przyzanwania zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Zarządzenie Rektora nr 24/2012 z dnia 25.06.2012
w sprawie powołania komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Zarządzenie Rektora nr 25/2012 z dnia 26.06.2012
w sprawie  limitów i wysokości zwiększenia stypednium doktoranckiego

Zarządzenie Rektorwa nr 26/2012 z dnia 28.06.2012
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

Zarządzenie Rektora nr 27/2012 z dnia 03.07.2012
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Zarządzenie Rektora nr 28/2012 z dnia 23.07.2012
w sprawie procedury nadzoru nad środkami funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Zarządzenie Rektora nr 29/2012 z dnia 13.08.2012
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

Zarządzenie Rektora nr 30/2012 z dnia 13.08.2012
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 28/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie procedury nadzoru nad środkami funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Zarządzenie Rektora nr 31/2012 z dnia 03.09.2012
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2012/2013
 

Zarządzenie Rektora nr 32/2012 z dnia 03.09.2012
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii

Zarządzenie Rektora nr 33/2012 z dnia 10.09.2012
w sprawie wyłączenia wtorków z realizacji zajęć dydaktycznych przez samodzielnych pracowników

Zarządzenie Rektora nr 34/2012 z dnia 10.09.2012
w sprawie powołania komisji do spraw zmian w Regulaminie studiów

Zarządzenie Rektora nr 35/2012 z dnia 10.09.2012
w sprawie powołania komisji do spraw zmian w Statucie AWF Katowice

Zarządzenie Rektora nr 36/2012 z dnia 19.09.2012
w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2011/2012, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych.

Zarządzenie Rektora nr 37/2012 z dnia 24.09.2012
w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z dnia 24.09.2012
w sprawie wyłączenia wtorków z realizacji zajęć dydaktycznych przez samodzielnych pracowników.

Zarządzenie Rektora nr 39/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie zmian organizacyjnych Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 40/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 41/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji.

Zarządzenie Rektora nr 42/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarządzenie Rektora nr 43/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.

Zarządzenie Rektora nr 44/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. Akademickich Mistrzostw Szkół
Wyzszych i Sportu Akademickiego
.

Zarządzenie Rektora nr 45/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego
AWF AZS.

Zarządzenie Rektora nr 46/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Rektora nr 47/2012 z dnia 26.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. współpracy z zagranicą.

Zarządzenie Rektora nr 48/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych

Zarządzenie Rektora nr 49/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Urzędem Miasta Zabrze.

Zarządzenie Rektora nr 50/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie ustalenia wysokości stawki za godzinę usług tłumaczeniowych na język
migowy i z języka migowego podczas zajęć, w których uczestniczą studenci AWF Katowice z dysfunkcją słuchu

Zarządzenie Rektora nr 51/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. organizacji obozów szkoleniowych.

Zarządzenie Rektora nr 52/2012 z dnia .2012
w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni

Zarządzenie Rektora nr 53/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studenckich.

Zarządzenie Rektora nr 54/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarządzenie Rektora nr 55/2012 z dnia 30.09.2012
w sprawie Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Rektora nr 56/2012 z dnia 15.10.2012
w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji
i obowiązków Prorektorów AWF Katowice.

Zarządzenie Rektora nr 57/2012 z dnia 15.10.2012
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla
cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie Rektora nr 58/2012 z dnia 22.10.2012
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 59/2012 z dnia 22.10.2012
w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 60/2012 z dnia 22.10.2012
w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora oraz
mnożnika w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 61/2012 z dnia 22.10.2012
w sprawie wysokości stawek dla osób niezatrudnionych w Akademii sprawujących opiekę
nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe

Zarządzenie Rektora nr 62/2012 z dnia 22.10.2012
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego AWF Katowice ds. Nauczycieli
Akademickich na kadencję 2012 – 2016.

Zarządzenie Rektora nr 63/2012 z dnia 23.10.2012
w sprawie wysokości podstawy naliczania i kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 64/2012 z dnia 31.10.2012
w sprawie zmian organizacyjnych Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 65/2012 z dnia 06.11.2012
w sprawie powołania komisji (zespołu spisowego ) ds. inwentaryzacji środków trwałych.

Zarządzenie Rektora nr 66/2012 z dnia 08.11.2012
w sprawie wysokości podstawy naliczania i kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 67/2012 z dnia 10.11.2012
w sprawie tekstu jednolitego Statutu

Zarządzenie Rektora nr 68/2012 z dnia 12.11.2012
w sprawie wysokości opłat za praktyki pedagogiczne i zawodowe obowiązujące słuchaczy
studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz kwot wynagrodzeń dla opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy i Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 69/2012 z dnia 22.11.2012
w sprawie realizacji przedmiotów powtarzanych

Zarządzenie Rektora nr 70/2012 z dnia 05.12.2012
w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2013r.

Zarządzenie Rektora nr 71/2012 z dnia 05.12.2012
w sprawie rozkładu czasu pracy w 2013 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Rektora nr 72/2012 z dnia 07.12.2012
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego

Powiadom znajomego