W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2019

ZR 60/2019 z dnia 11 grudnia  2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu Wynagradzania.

ZR 59/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS.

ZR 58/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
w sprawie limitów stypendium rektora dla studentów i wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020.

ZR 57/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 50 – lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 56/2019 z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie wysokości opłaty za Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego z Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

ZR 55/2019 z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie struktury organizacyjnej uczelni.

ZR 54/2019 z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej.

ZR 53/2019 z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów w Szkole Doktorskiej AWF Katowice.

ZR 52/2019 z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie limitów stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

ZR 51/2019 z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2019/2020.

ZR 50/2019 z dnia 14 października 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji IV Śląskiego Festiwalu Nauki.

ZR 49/2019 z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z jednostkami wojskowymi i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz koordynacji programu „Legia Akademicka”.

ZR 48/2019 z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i rozwoju kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

ZR 47/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).

ZR 46/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków dziekanów AWF Katowice.

ZR 45/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków kwestora AWF Katowice

ZR 44/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków kanclerza AWF Katowice

ZR 43/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. dydaktyki i studentów.

ZR 42/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. rozwoju i sportu.

ZR 41/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. nauki.

ZR 40/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kariery dwutorowej studentów-sportowców.

ZR 39/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego AWF Katowice”.

ZR 38/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze.

ZR 37/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie sprawie struktury organizacyjnej uczelni.

ZR 36/2019 z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów, doktorantów i pracowników niepełnosprawnych.

ZR 35A/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 35/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

ZR 35/2019 z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

ZR 34/2019 z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych.

ZR 33/2019 z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie afiliacji prac naukowych.

ZR 32/2019 z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2019 roku.

ZR 31/2019 z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

ZR 30/2019 z dnia 10 września 2019  roku
w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia dla studentów
i doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

ZR 29/2019 z dnia 10 września 2019  roku
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów.

ZR 28/2019 z dnia 02 września 2019 roku
w sprawie procedur postępowania w Akademii Wychowania Fizycznego w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

ZR 27A/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych.

ZR 27/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych.

ZR 26/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.

ZR 25/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. opracowania „Regulaminu Organizacyjnego”.

ZR 24/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
- załącznik 1

ZR 23/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania komisji ds. opracowania „Regulaminu Pracy AWF Katowice”.

ZR 22/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie obowiązkowej analizy prac dyplomowych Jednolitym System Antyplagiatowym.

ZR 21/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).

ZR 20/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

ZR 19/2019 z dnia 24maja 2019 roku
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektem z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

ZR 18/2019 z dnia 13 maja 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów
i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019.

ZR 17/2019 z dnia 07 maja 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów przez cudzoziemców.

ZR 16/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

ZR 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania koordynatora bazy dydaktycznej przy ul. Raciborskiej w Katowicach

ZR 14B/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

ZR 14A/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

ZR 14/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

ZR 13/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania Kierownika Szkoły Doktorskiej.

ZR 12/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia „Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

ZR 11/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 10/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego.

ZR 09/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019.

ZR 08/2019 z dnia 06 marca 2019 roku
w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasad jej wynagradzania.

ZR 07/2019 z dnia 01 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia i użytkowania kas rejestrujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 06/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

ZR 05/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2019 roku.

ZR 04/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie powołania specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.

ZR 03/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania oraz zadań Rady Programowej Projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” (POWR.03.01.00-00-KN27/18).

ZR 02/2019 z dnia  17 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu KN27/2018 „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach”(POWR.03.01.00-00-KN27/18).

ZR 01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku
ws. zmiany Zarządzenia nr 56/2018 w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Powiadom znajomego