W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

AR001-004-III/2020

Szczegóły
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców (osoby niebędące obywatelami polskimi)
zmieniona przez AR001-004-III/2022
na podstawie Działając na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)
status uchwały obowiązująca

§ 1.

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) przyjmuje się na studia, zgodnie z zasadami określonymi przez senat, uchwalonymi na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

§ 2.

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), na podstawie:

1)     umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)     umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3)     decyzji ministra;

4)     decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5)     decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6)     decyzji administracyjnej rektora.

§ 3.

Warunkiem przyjęcia cudzoziemca na zasadach, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 6 jest posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej minimum B1, o którym mowa w art. 11a ust. 3 pkt 1 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku  (tekst jedn.  Dz.U. z 2019 r. 1480, ze zm.). Cudzoziemcy zobligowani są dołączyć do składanych w trybie rekrutacji na studia dokumentów, poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowanie: 26 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do zdalnego głosowania – 30 osób. Obecnych zdalnie 26 osób. Głosowało zdalnie 26 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców (osoby niebędące obywatelami polskimi).

Załączniki

Powiadom znajomego