W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr AR00-011-II/2023

Szczegóły
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie kryteriów dla rozpraw doktorskich w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych
na podstawie Działając na podstawie art. 187 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 212) Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się, co następuje.
status uchwały obowiązująca

§ 1.

Wytyczne Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dla rozprawy doktorskiej jako zbioru publikacji.

1.      Rozprawa doktorska w postaci zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych stanowi cykl co najmniej trzech oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  z wykazu czasopism (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019), w tym co najmniej dwa artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science, mających współczynnik oddziaływania Impact Factor. We wszystkich artykułach kandydat musi być wyłącznym lub pierwszym autorem, z jego decydującym (co najmniej 50%) wkładem w powstawanie publikacji (tworzenie koncepcji, przeprowadzenie badań, analiza wyników oraz pisanie artykułu). Publikacje współautorskie przynajmniej w jednym przypadku powinny mieć nie więcej niż trzech autorów. 

2.      Dopuszcza się, by jeden artykuł naukowy z cyklu miał charakter przeglądowy dotyczący problematyki rozprawy. 

3.      W przynajmniej w jednej publikacji z cyklu kandydat jest autorem korespondencyjnym.

4.      W przypadku publikacji współautorskich doktorant przedstawia oświadczenia własne 
i pozostałych współautorów publikacji (Zał. 2). Doktorant składa załączniki wraz 
z rozprawą. Załączniki przechowuje się w dokumentacji doktoranta.

 

§ 2.

Rozprawa doktorska w postaci zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych winna być przygotowana przez doktoranta w następującym układzie (dopuszcza się modyfikację układu uwzględniającą różne profile badań – eksperymentalne, środowiskowe bądź interdyscyplinarne). 

1.    Strona tytułowa (Zał. 1).

2.    Oświadczenie autora i pozostałych współautorów publikacji (Zał. 2).

3.    Wykaz publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej (Z podaniem pełnych danych bibliometrycznych zarówno dla łącznego cyklu prac, jak i dla poszczególnych publikacji: autorzy, tytuł pracy, czasopismo, tom, numer, strony, DOI, IF, MNiSW).

4.    Wykaz publikacji wraz z wniesionym wkładem współautorów (Zał.). Wykaz publikacji wraz z wniesionym wkładem współautorów sporządza się na podstawie oświadczeń dotyczących wkładu doktoranta w przygotowanie opublikowanych prac naukowych (określenie udziału procentowego oraz na czym polegał ten udział, np: koncepcja badań, zebranie materiału badawczego, wykonanie analiz laboratoryjnych, zebranie obserwacji, obliczenia statystyczne, napisanie maszynopisu pracy, odpowiedź na recenzje pracy, itp.).

5.    Spis treści.

6.    Streszczenie w jęz. polskim i słowa kluczowe (objętość streszczenia do 1000 słów; słów kluczowych do 10 słów; streszczenie powinno zawierać: (1) podstawy teoretyczne badań własnych, (2) cele badania oraz główne hipotezy, (3) opis metody badania, (4) główne wyniki badań oraz wnioski końcowe).

7.    Streszczenie oraz tytuł pracy w jęz. angielskim i słowa kluczowe (wymagania tożsame jak w wersji polskojęzycznej).

8.    Wstęp, w którym naświetlony jest problem badawczy z uzasadnieniem podjętej tematyki badawczej oraz wykazane jest powiązanie wybranych publikacji.

9.    Cel badań, pytania badawcze, hipoteza - z uzasadnieniem podjętej tematyki badawczej będący odniesieniem do publikacji stanowiących rozprawę doktorską.

10.    Materiał i metody badawcze: należy opisać szczegółowo metody i materiał badawczy wykorzystane przez doktoranta w publikacjach stanowiących cykl.

11.    Wyniki badań: w tej części należy wyeksponować najważniejsze wyniki, które są efektem badań przeprowadzonych przez doktoranta i zostały zamieszczone w publikacjach wchodzących w skład cyklu publikacji. Można również przedstawić wyniki badań i analiz (w tym np. tabele, ryciny, schematy) wykonanych przez doktoranta, które nie zostały włączone do publikacji.

12.    Dyskusja.

13.    Wnioski.

14.    Piśmiennictwo/Bibliografia (dotyczy publikacji, które cytowano w rozprawie doktorskiej).

15.    Kopie opublikowanych lub przyjętych do druku (z nr DOI lub dostępnych jako Ahead of print (online first) prac wchodzących w skład cyklu publikacji.

16.    Zgodę Komisji Bioetycznej – jeśli wymagane było jej pozyskanie w badaniach).

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uprawnionych do głosowania: 32 osoby, obecnych 20 osób, głosowało: 20 osób.  

Głosowanie: 18 TAK, 0 NIE, 2 WSTRZ

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym większością głosów podjął uchwałę w sprawie kryteriów dla rozpraw doktorskich 
w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych.

Załączniki

Powiadom znajomego