W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RU 005/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Uczelni
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 z podziałem zysku netto
na podstawie Działając na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z poźn. zm.), § 43 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Statutu AWF Katowice, § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w oparciu o sprawozdanie biegłego rewidenta, Rada Uczelni uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020, na które składa się:

-         wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

-         bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 192 492 542,56 PLN

-         rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujący zysk netto w wysokości: 7 724 838,65 PLN

-         zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4 783 823,26 PLN

-         rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 883 631,53 PLN

-         dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powiadom znajomego