W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2015

Senat z dnia 15 grudnia 2015r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2015 rok
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Prowizorium Budżetowego na rok 2016.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia przez Senat pełnomocnictwa dla JM Rektora i Kwestora do zatwierdzenia ostatecznych korekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia terminarza wyborczego w wyborach na kadencję 2016-2020
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia liczbowego i procentowego składu senatu w wyborach na kadencję 2016-2020.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia liczby prodziekanów w wyborach na kadencję 2016-2020.
 7. Uchwała ws. zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok 2014/2015.
  Załacznik 1
 8. Uchwała ws. zmiany Uchwały NR AR001- 3 – VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Senat z dnia 24 listopada 2015r.

 1. Uchwała ws. zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów.
 2. Uchwała ws. zmiany Uchwały Nr AR001-2-IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 3. Opinia Senatu ws. powołania rzecznika akademickiego.
 4. Uchwała ws. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015.
 5. Uchwała ws. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „terapia zajęciowa” na Wydziale Fizjoterapii.
 7. Uchwała ws. powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2020.
 8. Opinia ws. zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni

Senat z dnia 29 września 2015r.

 1. Opinia ws zmian w strukturze organizacyjnej uczelni.
 2. Uchwała w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 3. Uchwała ws. zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu na rok akademicki 2015/2016.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr AR001-2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.
 6. Uchwała w sprawie otwarcia przewodu prowadzącego do nadania tytułu doktora honoris causa.
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przewodu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Michałowi Toborkowi.
 8. Uchwała w sprawie powołania laudatora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Michałowi Toborkowi.
 9. Uchwała w sprawie powołania recenzentów do przeprowadzenia przewodu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Michałowi Toborkowi.

Senat z dnia 23 czerwca 2015r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2014.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z podziałem zysku netto
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2015.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2015.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu studiów podyplomowych: „Trener Grupowych Form Fitnessu”
  zał nr 1
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu studiów podyplomowych: „Trener Zdrowego Stylu Życia”.
  zał. nr 1
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia podstawowych kryteriów konkursowych w AWF Katowice.

Senat z dnia 26 maja 2015r.

 1. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
 2. Uchwała ws. zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych:
  a) Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA
  b) Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej
  c) Studia Podyplomowe Taniec jako Aktywność Fizyczna.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Senat z dnia 21 kwietnia 2015r.

 1. Uchwala w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
 2. Uchwała w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów i studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016.
 3. Uchwała dotycząca wytycznych dla Rad Programowych w sprawie zmiany planów i programów studiów.
 4. Uchwala w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym w roku akademickim 2015/2016.

Senat z dnia 31 marca 2015r.

 1. Uchwała w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 2. Uchwała w sprawie wzoru oświadczenia kandydata lub studenta o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
  załącznik 1
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów.
   
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.
 5. Uchwała ws. zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
  załącznik 1
 6. Uchwała ws. powołania kierunku „Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym” z określeniem stopnia profilu kształcenia oraz obszaru nauk.
 7. Uchwała ws. zatwierdzenia efektów kształcenia i sylwetki absolwenta kierunku „Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym”
 8. Uchwała ws. zmian efektów kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku Zarządzanie.
  załącznik 1
  - załącznik 2

Senat z dnia 27 stycznia 2015r.

 1. Uchwała w sprawie zmiany w Statucie i określenia misji Uczelni (po otrzymaniu opinii związków zawodowych).
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu Studiów Podyplomowych Trenera II klasy Łyżwiarstwo Figurowe.
  załącznik 1
 3. Uchwała w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz określenia formy studiów niestacjonarnych.
 4. Uchwała w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Uchwała ws. zmian w Komisjach Senackich na kadencje 2012 – 2016.


Powiadom znajomego