W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2017


Senat z dnia 19 grudnia 2017r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Prowizorium Budżetowego na rok 2018.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia przez Senat pełnomocnictwa dla JM Rektora i Kwestora do zatwierdzenia ostatecznych korekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.
 4. Uchwała ws. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia.
  - załącznik 1
  - załacznik 2

Senat z dnia 28 listopada 2017r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.
 2. Uchwała ws. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
 3. Uchwała ws. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Uczelni 2016/2017.
 4. Uchwała ws. zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku zarządzanie.
  załacznik nr 1
  załacznik nr 2
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej okrężnej hali lekkoatletycznej wraz ze stadionem i strzelnicą sportową

Senat z dnia 24 października 2017r.

 1. Uchwała ws. zmian w Komisjach Senackich na kadencję 2016 – 2020.
 2. Uchwała ws. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb sprzedaży na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 3. Uchwała ws. zwolnienia zabezpieczenia w postacie hipoteki umownej.

Senat z dnia 27 września 2017r.

 1. Opinia w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni.
 2. Opinia w sprawie składu osobowego zespołów badawczych.
 3. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 oraz liczby miejsc dla kandydatów posiadających klasy sportowe
 4. Opinia w sprawie wyboru przedstawiciela AWF do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Uchwała w sprawie wygaśnięcia studiów jednolitych 5 – letnich magisterskich na kierunku fizjoterapia (system POLON).
 6. Uchwała w sprawie utworzenia. studiów jednolitych 5 – letnich magisterskich na kierunku fizjoterapia (system POLON).
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia.
  zał 1.
  zał 2.
  zał 3.
  zał 4.
  zał 5.
  zał 6.
 8. Uchwała w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 9. Uchwała w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych
 10. Uchwała w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
 11. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego.
 12. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego.
 13. Uchwała ws. zamiany uchwały nr AR001-4-V/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF Katowice będącym dodatkowym miejscem pracy.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie AWF Katowice do pilotażowego programu „Legia Akademicka ”.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu AWF Katowice w roku akademickim 2017/2018.

Senat z dnia 27 czerwca 2017r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2016.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z podziałem zysku netto.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2017.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2017.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 6. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia dla kierunku sport w roku akademickim 2017/2018.

Senat z dnia 30 maja 2017r.

 1. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w  latach 2018-2020
 2. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019
 3. Uchwała w sprawie określenia liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
 4. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących zatrudniania w AWF Katowice w dodatkowym miejscu pracy.

Senat z dnia 25 kwietnia 2017r.

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów doktoranckich.
 3. Uchwała w sprawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała w sprawie określenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018.
 5. Uchwała ws. zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla 5 – letnich jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia.
  - załacznik 1
 7. Uchwała ws. utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku sport.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla trzyletnich studiów kierunku sport.
  - załacznik 1
 9. Opinia ws. zmian w strukturze organizacyjnej uczelni (powołanie laboratorium na Wydziale WF).

Senat z dnia 28 marca 2017r.

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny z Urzędu Miasta Katowice.
 2. Opinia w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Nagrody dla Pani prof. Barbary Kłapcińskiej.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 4. Uchwała w sprawie zmiany oraz tekstu jednolitego uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 5. Uchwała w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców).

Senat z dnia 28 lutego 2017r.

 1. Uchwała w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia i przeznaczenia przychodów z tych opłat.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia wytycznych dla Rady Wydziału Fizjoterapii dotyczących uchwalania planów jednolitych studiów magisterskich.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 4. Uchwała w sprawie wytycznych dla Wydziałowych Komisji Oceniających Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Senat z dnia 31 stycznia 2017r.

 1. Uchwała ws. wyrażeni zgody na realizację inwestycji dotyczącej budowy stadionu LA wraz z halą LA.
 2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy stołówki.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 4. Uchwała ws. nadania tytułu „Zasłużony dla AWF Katowice”.
 5. Uchwała ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym – dla obsługi grantów (NCBIR i pozostałych).
 6. Uchwała ws. zmiany uchwały dotyczącej finansowania ze środków własnych grantów RSA.
 7. Uchwała ws. zmiany w składzie Komisji Budżetu i Finansów

Powiadom znajomego