W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2019

Senat z dnia 10 grudna 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie AWF Katowice
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały NrAR001-12-VI/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne realizowanego w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach (POWR.03.01.00-00-KN27/18).
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Prowizorium Budżetowego na rok 2020.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia przez Senat pełnomocnictwa dla JM Rektora i Kwestora do zatwierdzenia ostatecznych korekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.
 6. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do 1,5 mln zł.
 8. Uchwała w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 9. Uchwała w sprawie otwarcia przewodu prowadzącego do nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Janowi Chmurze.
 10. Uchwała w sprawie otwarcia przewodu prowadzącego do nadania tytułu doktora honoris causa trenerowi Antoniemu Piechniczkowi.
 11. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przewodu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Janowi Chmurze.
 12. Uchwała w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przewodu o nadanie tytułu doktora honoris causa trenerowi Antoniemu Piechniczkowi.
 13. Uchwała w sprawie powołania promotora (laudatora) w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Janowi Chmurze.
 14. Uchwała w sprawie powołania promotora (laudatora) w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa trenerowi Antoniemu Piechniczkowi.
 15. Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Janowi Chmurze.
 16. Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa trenerowi Antoniemu Piechniczkowi.
 17. Uchwała w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 18. Uchwała ws zmiany Regulaminu przyznawania nagród Rektora w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
       - załącznik 1
 19. Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Anny Zwierzchowskiej.
 20. Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Władysława Mynarskiego.
 21. Nadanie stopnia doktora  mgr Bartoszowi Dziadek oraz  wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
 22. Powołanie składu komisji przewodu doktorskiego, komisji egzaminacyjnych i recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Anny Kurylas.
 23. Powołanie składu komisji przewodu doktorskiego, komisji egzaminacyjnych i recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Kowalczyk.
 24. Nadanie stopnia doktora  mgr Michałowi Bergierowi

Senat z dnia 29 października 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice
 3. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR AR001- 8 – XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 5. Uchwała w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
  - załącznik 1
  - załącznik 2
 6. Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-4-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego (tekst jednolity).
 8. Uchwała w sprawie realizacji inwestycji budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody rozporządzanie obligacjami zerokuponowymi.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody rozporządzanie obligacjami zerokuponowymi.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego AWF Katowice.
 12. Opinia w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Uczelni
 13. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Robertowi Roczniokowi.
 14. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grzegorzowi Sobocie.
 15. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr Filipowi Humpie.
 16. Uchwała w sprawie zmiany przewodniczące w Komisji przewodu doktorskiego mgr Izabeli Żak.
 17. Uchwała w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewelinie Lubińskiej.

Senat z dnia 01 października 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Uczelni.
 2. Uchwała w sprawie szczegółowego określenia wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk pracowniczych w poszczególnych grupach pracowników oraz liczby godzin uczestniczenia w kształceniu doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”.
  - załącznik treść regulaminu.
  - załącznik 1
  - załącznik 2
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej.
  - załącznik treść regulaminu.
  - pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Uczelniane akty prawne==>Regulaminy.
 6. Opinia ws zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego
  - schemat organizacyjny,
  - załącznik 01,
  - załącznik 02,
  - załącznik 03,
  - załącznik 04,
  - załącznik 05,
  - załącznik 06,
  - załącznik 07.
 7. Uchwała w sprawie powołania Rady Naukowej AWF Katowice.

Senat z dnia 24 września 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu AWF Katowice.
 2. Uchwała w sprawie zadań Rady Naukowej AWF Katowice.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej.
  załącznik 1
 4. Uchwała w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
  załącznik 1
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zespołu redakcyjnego czasopisma.
 7. Uchwała w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu AWF Katowice w roku akademickim 2019/2020.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia programów studiów i dostosowania ich do nowych przepisów kierunku fizjoterapia.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały NrAR001-11-VI/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku sport realizowanego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni”
 11. Uchwała zmiany uchwały nr AR001-7-VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach do dyscyplin naukowych.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku sport realizowanego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” w zakresie określenia opisu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne realizowanego w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” w zakresie opisu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia nazw zespołów badawczych.
 15. Uchwała w sprawie powołania zastępcy Instytutu Badawczo-Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu.

Senat z dnia 27 czerwca 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2018.
 2. Uchwała w sprawie w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2019.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2019.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 5. Uchwała w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021.
 6. Uchwała w sprawie sposobu i dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 7. Uchwała w sprawie w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach do dyscyplin naukowych.
 8. Uchwała w sprawie poparcia „Wniosku o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie Fizjoterapii”
 9. Uchwała w sprawie ustalenia programu kursów w AWF Katowice.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego oraz na ustanowienie hipoteki.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku sport realizowanego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla sportu - zintegrowany program uczelni.
 12. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne realizowanego w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach”
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

Senat z dnia 28 maja 2019r.

 1. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej
 3. Uchwała w sprawie zmian w Komisjach Senackich.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia programu dla studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemach ochrony zdrowia”.
 5. Uchwała w sprawie kosztów uzyskania przychodów uwzględnianych przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń nauczycieli akademickich.
 6. Uchwała w sprawie likwidacji Zespołów Badawczych.
 7. Opinia w sprawie powołania Instytutów Naukowych i Zespołów Badawczych.
 8. Uchwała w sprawie powołania Dyrektorów Instytutów Naukowych.
 9. Uchwała w sprawie powołania Kierowników Zespołów Badawczych.
 10. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w Radzie Naukowej Uczelni.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia programów studiów realizowanych w AWF Katowice.
 12. Uchwała w sprawie w sprawie zwiększenia prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2019.
 13. Uchwała ws. wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu pozyskania kredytu
  w wysokości do 5 mln zł na inwestycje w ramach „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  .

Senat z dnia 16 kwietnia 2019r.

 1. Uchwała w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów.
 3. Uchwała w sprawie pobieranych od studentów opłat za usługi edukacyjne.
 4. Uchwała w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców).
 5. Uchwała w sprawie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 7.  Uchwała w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020
 8. Uchwała w sprawie polityki kadrowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 9. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.
 10. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni.

Senat z dnia 26 marca 2019r.

 1. Uchwała w sprawie powołania Rady Uczelni.
 2. Uchwała w sprawie przeniesienia Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z Wydziału WF na Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką.
 3. Uchwała w sprawie powołania Szkoły Doktorskiej.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej.
  załącznik 1
 5. Uchwała w sprawie powołania Rady Naukowej AWF Katowice.
 6. Uchwała w sprawie powołania Rady Naukowej ds. RID.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego AWF Katowice.
 8. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Senat z dnia 12 marca 2019r.

 1. Uchwała w sprawie realizacji inwestycji budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym.

Senat z dnia 26 lutego  2019r.

 1. Uchwała w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego
 2. Uchwała w sprawie. zmian w Komisjach Senackich (Komitet Wydawniczy)
 3. Uchwała w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni, powołanie kierownika „Centrum Badania i Promocji Zdrowego Starzenia”.
 4. Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej.

Powiadom znajomego