W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2014

ZR 68/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie przeglądu materiałów niejawnych

ZR 67/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
w sprawie procedury badania jakości kształcenia w zakresie organizacji i programu kształcenia na studiach podyplomowych i kursach.

ZR 66/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
w sprawie procedury weryfikacji przez uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów.

ZR 65/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
w sprawie procedur weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów.

ZR 64/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji „Przedsięwzięcia i procedury systemu zarządzania kryzysowego”.

ZR 63/2014 z dnia 24 listopada2014 roku
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi.

ZR 62/2014 z dnia 20 listopada2014 roku
w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015

ZR 61/2014 z dnia 20 listopada2014 roku
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2014/2015

ZR 60/2014 z dnia 18 listopada2014 roku
w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015

ZR 59/2014 z dnia 18listopada 2014 roku
w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015

ZR 58/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
w roku akademickim 2014/2015

ZR 57/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2014/2015

ZR 56/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

ZR 55/2014 z dnia 27 października 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 /2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

ZR 54/2014 z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie powołania komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

ZR 53/2014 z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie powołania komisji do spraw zmian w Regulaminie studiów

ZR 52/2014 z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie powołania komisji do opracowania projektu uchwały senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

ZR 51/2014 z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie spełniania warunków do prowadzenia kierunków studiów

ZR 50/2014 z dnia 16 października 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2014/2015

ZR 49/2014 z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego
AWF ds. AZS

ZR 48/2014 z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 48 /2012 ws. powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych

ZR 47/2014 z dnia 16 października 2014 roku
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt 8a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

ZR 46/2014 z dnia 07 października 2014 roku
w sprawie powołania wydziałowych pełnomocników ds. jakości kształcenia na kierunku studiów oraz uzupełnienia składu Rady Programowej kierunku studiów

ZR 45/2014 z dnia 06 pażdziernika 2014 roku
w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 Euro

ZR 44/2014 z dnia 06 października 2014 roku
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30.000,00 Euro

ZR 43/2014 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie  zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni na kadencję 2012 - 2016

ZR 42/2014 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz
wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów
w roku akademickim 2014/2015

 ZR 41/2014 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach w roku akademickim 2014/2015 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych

ZR 40/2014 z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014r. ws. terminarza wypłat wynagrodzeń w 2014r

ZR 39/2014 z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej

ZR 38/2014 z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

ZR 37/2014 z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów
- Aneks 1
- Aneks 2

ZR 36/2014 z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2013/2014, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych

ZR 35/2014 z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie ustalenia drugiego terminu dodatkowej rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

ZR 34/2014 z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

ZR 33/2014 z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie terminów rekrutacji 2014-2015

ZR 32/2014 z dnia 02 września 2014 roku
w sprawie przekazywania prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych

ZR 31/2014 z dnia 01 września 2014 roku
w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie

ZR 30/2014 z dnia 01 września 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

ZR 29/2014 z dnia 01 września2014 roku
w sprawie samodzielnego stanowiska koordynatora ds. nauczania języków obcych

ZR 28/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

ZR 27/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie odpłatności na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014 2015

ZR 26/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
w sprawie terminów rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

ZR 25/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

ZR 24/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 roku ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego

ZR 23/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 stycznia 2014 roku ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii

ZR 22/2014 z dnia 07 lipca 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

ZR 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39 2013 ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni

ZR 20/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie  liczebności grup studenckich

ZR 19/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

ZR 18/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.

ZR 17/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

ZR 16/2014 z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

ZR 15/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 15 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i obowiązków Prorektorów AWF Katowice.

ZR 14/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

ZR 13/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

ZR 12/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie powołania zespou sekcji do obsługi rekrutacji.

ZR 11/2014 z dnia 26 marca2014 roku
w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

ZR 10/2014 z dnia 20 marca2014 roku
w sprawie wysokości stawek w rekrutacji.

ZR 09/2014 z dnia 07 marca 2014 roku
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na 2013 rok.

ZR 08/2014 z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie wewnętrznych zasad organizacji rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, powoływania komisji rekrutacyjnych, zakresu prac związanych z rekrutacją oraz zasad ich wynagradzania.

ZR 07/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
wsprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014, terminu ich rozliczenia oraz tygodni dydaktycznych.

ZR 06/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie terminów rekrutacji 2014 2015.

ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.

ZR 04/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
W sprawie  ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na obozach szkoleniowych, obozach turystyki kwalifikowanej i obozach.

ZR 03/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

ZR 02/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
W sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii.

ZR 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS.

Powiadom znajomego