W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2018

ZR 59/2018 z dnia 28grudnia 2018 roku
w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości.

ZR 58/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

ZR 57/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2019r.

ZR 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 55/2018 z cnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.

ZR 54/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości.

ZR 53/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA).

ZR 52/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy prowadzących zajęcia dydaktyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
- załącznik 1

ZR 51/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz oświadczeń upoważniających Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (dalej: „AWF”) do zaliczenia ich do liczby (N) pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.
   - załacznik 1
   - załacznik 2

ZR 50A/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

ZR 50/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

ZR 49/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
w roku akademickim 2018/2019.

ZR 48A/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019.

ZR 48/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019.

ZR 47/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019.

ZR 46/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

ZR 45/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach stanowi podstawowe miejsce pracy.
- załącznik 1
- załącznik 2

ZR 44/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie uzyskania i posługiwania się nr ORCID - uniwersalnym międzynarodowym
identyfikatorem naukowca (ORCID).
- załacznik 1

ZR 43/2018 z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie powołania Zespołów Badawczych.

ZR 42/2018 z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie wysokości opłaty za wydanie świadectwa oraz duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 41/2018 z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie powołania zespołów badawczych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

ZR 40/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

ZR 39/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZR 38/2018 z dnia 01 października 2018 roku
w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

ZR 37/2018 z dnia 01 października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych
- załacznik 1

ZR 36/2018 z dnia 01 października 2018 roku
w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej.

ZR 35/2018 z dnia 01 października 2018 roku
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2018/2019.

ZR 34/2018 z dnia 01 października 2018 roku
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika studiów doktoranckich.

ZR 33/2018 z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie terminów rozliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz tygodni dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.

ZR 32/2018 z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

ZR 31/2018 z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

ZR 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

ZR 29/2018 z dnia 11września 2018 roku
w sprawie zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
- załącznik 1

ZR 28/2018 z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

ZR 27/2018 z dnia 4 września 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2018/2019

ZR 26/2018 z dnia 4 września 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów i studiów doktoranckich przez cudzoziemców podejmujących naukę w roku akademickim 2018/2019.

ZR 25/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZR 24/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

ZR 23/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

ZR 22/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku
w sprawie procedury weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia
z przedmiotów/modułów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

ZR 21/2018 z dnia 07czerwca 2018 roku
w sprawie monitorowania losów zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 20C/2018 z dnia 30  września 2019roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych

ZR 20B/2018 z dnia 12 lipca2019 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

ZR 20 A/2018 z dnia 03 lipca2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 rokuw sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

ZR 20/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

ZR 19B/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku.

ZR 19A/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku.

ZR 19/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku.

ZR 18/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

ZR 17/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych.

ZR 16/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 2 października 2017 roku ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

ZR 15/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

ZR 14/2018 z dnia10 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania zespołu sekcji do spraw obsługi i koordynacji procesu rekrutacji.

ZR 13/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnych i zespołu sekcji do spraw obsługi rekrutacji oraz zasad ich wynagradzania.

ZR 12/2018 z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.

ZR 11/2018 z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wyodrębnienia udziału kwoty wynagrodzenia pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych związanej z obowiązkami badawczymi.

ZR 10A/2018 z dnia 14 października 2019r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 10/2018 z dnia 19 marca 2018r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 09/2018 z dnia 19 marca 2018r.
w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019.

ZR 08/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji oceniającej samodzielnych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w odniesieniu do regulacji przyszłych wynagrodzeń.

ZR 07/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZR 06/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 33/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 2 października 2017 roku ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

ZR 05/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
w sprawie uchylenia obowiązku prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez AWF Katowice.

ZR 04/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
w sprawie zasad zgłaszania dorobku naukowego do Serwisu Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

ZR 03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2018r.

ZR 02/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.
w sprawie powołania redakcji Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

ZR 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

Powiadom znajomego