W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-2-X/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie wymagań dotyczących form prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchyla/traci moc RWWF-3-IX/2020,
na podstawie Działając na podstawie § 61 ust. 2. Regulaminu Studiów, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

Wymagania dotyczące form prac dyplomowych (magisterskich):
1) Wymagania merytoryczne
a) Praca dyplomowa jest samodzielnym, pisemnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
b) Praca wykonywana jest samodzielnie z przestrzeganiem ustawy o prawach autorskich. 
c) Pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, następnie praca jest akceptowana przez promotora i drukowana z systemu APD.
d) Praca dyplomowa przed egzaminem dyplomowym jest poddawana analizie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. 
e) Praca dyplomowa przyjmować jedną z następujących form:
·  Oryginalna praca naukowa –  prezentująca wyniki badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym, wraz z ich wnikliwą oceną  i odniesieniem do innych badań w danej dziedzinie.
·  Praca przeglądowa – przedstawiająca aktualny stan wiedzy w danym obszarze problemowym w oparciu o analizę materiałów źródłowych.  
· Praca kazuistyczna (studium przypadku) –  zawierająca wnikliwą analizę konkretnego przypadku (np. rozwiązanie trudnego problemu dydaktycznego, wychowawczego, popularyzującego lub innego z obszaru kultury fizycznej, opis przypadku może dotyczyć ludzi, zjawisk, zdarzeń itp.).
·  Praca naukowo-metodyczna – przedstawiająca autorski program lub rozwiązania w oparciu o aktualną wiedzę w danej dziedzinie (np. zaprojektowanie nowatorskich rozwiązań metodycznych lekcji wychowania fizycznego, opracowanie programu treningowego itp.).
g) Praca dyplomowa oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym (załącznik 1).

2) Wymogi techniczne
a)  Praca dyplomowa powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami pisania prac dyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego (załącznik 2). 
b) Praca, po akceptacji przez promotora w systemie APD, składana jest w dziekanacie w jednym egzemplarzu (dla potrzeb archiwizacji). Egzemplarz pracy dla potrzeb archiwizacji ma być przygotowany w następujący sposób: na jednej kartce formatu A4 powinny znajdować się 4 pomniejszone strony pracy o formacie A5 (dwustronnie po dwie na jednej stronie). Powyższy egzemplarz pracy należy oprawić metodą termiczną.
c) Składany egzemplarz pracy musi być wydrukowany z systemu APD, z nadanymi znakami wodnymi. Pracownik dziekanatu przyjmujący pracę zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności pracy wydrukowanej z praca znajdującą się w systemie APD.
3) Każda praca dyplomowa prowadzona na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach musi zostać wprowadzona i zatwierdzona w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Procedura wprowadzania, zatwierdzania i wpisywania recenzji pracy w systemie APD musi odbywać się zgodnie z instrukcją archiwizacji prac zamieszczoną w systemie.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 § 3.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-3-IX/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2020 roku w  sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

 
 
 
 

Uprawnione do głosowania: 43 osoby; obecnych: 30 osób, głosowało: 30 osób.

Głosowanie: TAK - 30; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wymagań dotyczących form prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

 

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

 


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego