W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Senat

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z  2023 poz. 742 ze zm.), art. 29-30:

Art. 29.
          1. W skład senatu wchodzą:
1) w publicznej uczelni akademickiej:
      1. profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej  niż 50% składu senatu,
      2. studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,
      3. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. a i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;
2) w publicznej uczelni zawodowej:
      1. nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu,
      2. studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,
      3. nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;
3) w niepublicznej uczelni akademickiej:
      1. nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
      2. studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu;
4) w niepublicznej uczelni zawodowej:
      1. nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
      2. studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu.
2. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.

3. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 1, wybierają członków senatu ze swojego grona. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni. Wybory są tajne.

4. Członkiem senatu uczelni publicznej może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

5. Do członków senatu uczelni publicznej przepisy art. 20 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.


Art. 30.
  1. Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.
  2. W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
  3. Tryb wyboru do senatu studenta i doktoranta oraz czas trwania jego członkostwa w senacie określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów.

Załączniki

Powiadom znajomego