W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenie nr ZDWWF 30/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia
w sprawie określenia zasad realizacji zajęć do wyboru oraz zajęć realizowanych w formie wyjazdowej na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchylone przez/utraciło moc na podstawie ZDWWF 16/2023
Status uchylone

Działając na podstawie § 81 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, określa się zasady realizacji zajęć do wyboru oraz zajęć realizowanych w formie wyjazdowej na Wydziale Wychowania Fizycznego:

§ 1.

 1. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć lub przedmiotów w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS przypisanych do danego kierunku studiów.
 2. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane jako pojedyncze przedmioty w poszczególnych modułach lub jako bloki modułowe (np. w ramach wybieranej specjalności lub specjalizacji). Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wybieranego modułu stanowią zajęcia do wyboru.
 3. Przedmioty do wyboru są wybierane przez studenta w systemie USOS, w terminie określonym przez Dziekana, zgodnie z przedstawioną ofertą i limitem miejsc. Przedmiot wybrany staje się obligatoryjny. W przypadku wyczerpania limitów miejsc student ma obowiązek zapisać się na inny przedmiot, zgodnie z ofertą i limitami miejsc.
 4. Student, który nie zapisze się w wyznaczonym terminie zostaje automatycznie wpisany na dowolny przedmiot w ramach wolnych miejsc, który staje się dla studenta obligatoryjny i nie podlega zmianie.
 5. Z uwagi na specyfikę zajęć niektóre przedmioty do wyboru oraz przedmioty obligatoryjne wynikające z planu studiów mogą być realizowane w weekendy lub w formie wyjazdowej i wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 6. Przed wyborami studenci otrzymują informacje dotyczące oferty zajęć, limitów miejsc, krótkiej charakterystyki przedmiotu, warunków jego realizacji  oraz ewentualnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu. Student zapisując się na dany przedmiot akceptuje wszystkie warunki związane z jego realizacją, wobec powyższego nie mogą one ponownie stanowić podstawy do zmiany już wybranego przedmiotu.
 7. W innych, uzasadnionych przypadkach, student może ubiegać się o zmianę przedmiotu do wyboru, jednak nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru w którym realizowany jest przedmiot. Zmiana przedmiotu do wyboru nie może skutkować likwidacją już utworzonych grup.
 8. Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest zebranie grupy zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora dotyczącym liczebności grup. W przypadku nie uruchomienia przedmiotu studenci na niego zapisani zostają przypisani do realizacji innego przedmiotu. Wpisując studenta na inny przedmiot Dziekan kieruje się alternatywnym wyborem studenta, z uwzględnieniem aktualnej oferty i wolnych miejsc.
 9. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane wspólnie na różnych kierunkach studiów wydziału WF. W uzasadnionych przypadkach realizacja przedmiotów do wyboru w formie wyjazdowej może odbywać się w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
 10. Student realizujący wybrane zajęcia w formie wyjazdowej otrzymuje za okres wyjazdu usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych wystawione przez Dziekana, zobowiązany jest jednak do ustalenia z prowadzącymi sposobów uzupełnienia treści przedmiotu niezbędnych do osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla przedmiotu.
 11. Warunkiem wystawienia usprawiedliwienia jest złożenie potwierdzenia udziału w zajęciach wyjazdowych przez prowadzącego przedmiot, w dziekanacie, w formie listy studentów uczestniczących w danych zajęciach wyjazdowych, wraz z nazwą przedmiotu, kierunku studiów, terminem i miejscem wyjazdu w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć wyjazdowych.

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Katowice, dnia 24 września 2018 roku

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

Powiadom znajomego