W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenie nr ZDWWF 16/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia
w sprawie określenia zasad realizacji zajęć do wyboru oraz zajęć realizowanych w formie wyjazdowej na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchyla/traci moc ZDWWF 30/2018,
Status obowiązujące

Działając na podstawie § 84 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, określa się zasady realizacji zajęć do wyboru oraz zajęć realizowanych w formie wyjazdowej na Wydziale Wychowania Fizycznego:

§ 1.

1. Program studiów umożliwia studentowi wybór grupy zajęć lub przedmiotów w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS przypisanych do danego kierunku studiów.
2. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane jako pojedyncze przedmioty w poszczególnych grupach zajęć lub jako bloki zajęć (np. w ramach wybieranej specjalności lub specjalizacji). Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wybieranej grupy zajęć stanowią zajęcia do wyboru.
3. Przedmioty do wyboru są typowane przez studenta w systemie USOS, w terminie określonym przez Dziekana, zgodnie z przedstawioną ofertą i limitem miejsc. Przedmiot wybrany staje się obligatoryjny. W przypadku wyczerpania limitów miejsc student ma obowiązek zapisać się na inny przedmiot, zgodnie z ofertą i limitami miejsc.
4. Student, który nie zapisze się w wyznaczonym terminie zostaje automatycznie wpisany na dowolny przedmiot do wyboru w ramach wolnych miejsc, który staje się dla studenta obligatoryjny i nie podlega zmianie.
5. Z uwagi na specyfikę zajęć niektóre przedmioty do wyboru oraz przedmioty obligatoryjne wynikające z planu studiów mogą być realizowane w weekendy, w czasie wolnym od zajęć lub w formie wyjazdowej i wiązać się z dodatkowymi kosztami.
6. Przed wyborami studenci otrzymują informacje dotyczące oferty zajęć, limitów miejsc, krótkiej charakterystyki przedmiotu, warunków jego realizacji  oraz ewentualnych kosztów z tym związanych. Student zapisując się na dany przedmiot akceptuje wszystkie warunki związane z jego realizacją, wobec powyższego zaakceptowane wcześniej warunki nie mogą ponownie stanowić uzasadnienia do zmiany już wybranego przedmiotu.
7. W innych, uzasadnionych przypadkach, student może ubiegać się o zmianę przedmiotu do wyboru, jednak nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru w którym realizowany jest przedmiot. Zmiana przedmiotu do wyboru nie może skutkować likwidacją już utworzonych grup.
8. Warunkiem utworzenia przedmiotu do wyboru jest zebranie grupy zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dziekana dotyczącym liczebności grup. W przypadku nie uruchomienia przedmiotu studenci na niego zapisani zostają przypisani do realizacji innych zajęć. Wpisując studenta na inny przedmiot Dziekan kieruje się alternatywnym wyborem studenta, w ramach aktualnej oferty i wolnych miejsc.
9. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane wspólnie przez studentów różnych kierunków studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.
10. Realizacja przedmiotów do wyboru w formie wyjazdowej objętych programem studiów odbywa się w trakcie semestru, poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi. Prowadzący tego rodzaju zajęcia zobowiązany jest przed rozpoczęciem semestru, w którym realizowany jest przedmiot przedstawić do akceptacji Dziekana Wydziału terminarz zajęć wyjazdowych z zastrzeżeniem, że zajęcia wyjazdowe nie mogą być realizowane w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
11. Realizacja przedmiotów do wyboru w formie wyjazdowej nieobjętych programem studiów, w uzasadnionych przypadkach, może odbywać się w trakcie trwania zajęć dydaktycznych. Student realizujący tego rodzaju zajęcia w formie wyjazdowej otrzymuje za ten okres usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych wystawione przez Dziekana. Zobowiązany jest wtedy do ustalenia z nauczycielem akademickim sposobów uzupełnienia treści przedmiotu niezbędnych do osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla przedmiotu.
12. Warunkiem wystawienia usprawiedliwienia jest złożenie potwierdzenia udziału w zajęciach wyjazdowych przez prowadzącego przedmiot, w dziekanacie, w formie listy studentów uczestniczących w danych zajęciach wyjazdowych, wraz z nazwą przedmiotu, kierunkiem studiów, terminem i miejscem wyjazdu w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć wyjazdowych.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2018 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia zasad realizacji zajęć do wyboru oraz zajęć realizowanych w formie wyjazdowej na Wydziale Wychowania Fizycznego.

§ 3.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Katowice, dnia 30 listopada 2023 roku

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
    dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

Załączniki

Powiadom znajomego