W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2022

uchwała nr: AR001-006-XII/2022
uchwała nr AR001-006-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie ustalenia programu kursu „Przysposobienie obronne w edukacji dla bezpieczeństwa – nowa podstawa programowa z EDB 2022”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-013-XII/2022
uchwała nr AR001-013-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jakubik-Bińczak    
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-012-XII/2022
uchwała nr AR001-012-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie odwołania recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jakubik-Bińczak
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-011-XII/2022
uchwała nr AR001-011-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie nadania mgr. Aleksandrowi Matusińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki o kulturze fizycznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-010-XII/2022
uchwała nr AR001-010-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu magistra wychowania fizycznego Panu Sergeiowi Letiarinowi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-009-XII/2022
uchwała nr AR001-009-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie ustalenia programu kursu instruktora fitness AWF Katowice – fitness w ciąży i po porodzie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-008-XII/2022
uchwała nr AR001-008-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie ustalenia programu kursu instruktora rekreacji ruchowej AWF  w simracingu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-007-XII/2022
uchwała nr AR001-007-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie ustalenia programu kursu specjalistycznego „Pilot wycieczek”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-005-XII/2022
uchwała nr AR001-005-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-004-XII/2022
uchwała nr AR001-004-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie zaopiniowania powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Zdrowego Życia 
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-003-XII/2022
uchwała nr AR001-003-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Zdrowego Życia 
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR00-002-XII/2022
uchwała nr AR00-002-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie rekomendacji przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-001-XII/2022
uchwała nr AR001-001-XII/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zmian planie rzeczowo – finansowym na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-009-XI/2022
uchwała nr AR001-009-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej, wyboru dyscypliny dodatkowej powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej oraz  komisji egzaminacyjnej z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Wolowskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-008-XI/2022
uchwała nr AR001-008-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Wolowskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-007-XI/2022
uchwała nr AR001-007-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego  mgra Łukasza Wolowskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-006-XI/2022
uchwała nr AR001-006-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Kowal
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-005-XI/2022
uchwała nr AR001-005-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie nadania mgr Agnieszce Kmiecik stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki o kulturze fizycznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-004-XI/2022
uchwała nr AR001-004-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Bieniec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-003-XI/2022
uchwała nr AR001-003-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Gniezińskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-002-XI/2022
uchwała nr AR001-002-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie zmian w składach Komisji Senackich w kadencji 2020-2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-001-XI/2022
uchwała nr AR001-001-XI/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Uchwały Nr AR001-5-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
uchwała nr: AR001-014-X/2022
uchwała nr AR001-014-X/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie powołania Komisji Postępowania Doktorskiego i Komisji Egzaminacyjnej z języka obcego nowożytnego – język angielski w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Sieradzkiej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-013-X/2022
uchwała nr AR001-013-X/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Sieradzkiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: AR001-012-X/2022
uchwała nr AR001-012-X/2022
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Sieradzkiej.
status uchwały obowiązująca