W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-2-III/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie praktyk zawodowych oraz zajęć z wychowania fizycznego realizowanych na kierunkach studiów o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchyla/traci moc RWWF-4-IV/II/2019,
na podstawie Działając na podstawie § 67 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, zwanego dalej rozporządzeniem, w związku ze stanowiskiem interpretacyjnym nr 3/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

1. Programy studiów o profilu praktycznym zawierają praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 6 miesięcy na studiach I stopnia i 3 miesięcy na studiach II stopnia (nie dotyczy kierunków wychowanie fizyczne i sport, dla których obowiązują standardy kształcenia nauczycieli).
2. Praktyki trwają przez 6 miesięcy w wymiarze 720 godzin zegarowych (12 punktów  ECTS) na studiach I stopnia i 3 miesiące w wymiarze 360 godzin zegarowych (12 punktów ECTS) na studiach II stopnia.
3. Realizacja praktyk odbywa się w terminie uzgodnionym z kierownikiem praktyk i wskazanym w porozumieniu pomiędzy uczelnią i interesariuszem zewnętrznym. Na I stopniu studiów pełny wymiar praktyk osiąga się uczestnicząc w praktykach na 3, 4 i 5 semestrze, a na 3 i 4 semestrze w przypadku studiów II stopnia. 
4.  Na studiach I stopnia na 1 punkt ECTS przypada 60 godzin bezpośredniego kontaktu studenta z interesariuszem zewnętrznym, natomiast na studiach II stopnia na 1 punkt ECTS przypada 30 godzin bezpośredniego kontaktu studenta ze wspomnianym wyżej interesariuszem. 
5. Podczas ustalania szczegółowego harmonogramu odbywania praktyk interesariusz zewnętrzny uwzględnia konieczność osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyk zawodowych i uczelniany rozkład zajęć.

§ 2.

1. W programie stacjonarnych studiów I stopnia określa się zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Zajęcia te nie są realizowane jako odrębne na kierunkach, na których wiodące efekty uczenia się są przypisane do nauk o kulturze fizycznej.
2. Każdy rodzaj zajęć, na kierunkach o których mowa w ust. 1, na których realizowane są różne formy ogólnej lub ukierunkowanej aktywności fizycznej spełniają wymagania stawiane przed zajęciami z wychowania fizycznego w rozumieniu rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-4-IV/II/2019 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie praktyk zawodowych oraz zajęć z wychowania fizycznego  realizowanych na kierunkach studiów o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy planów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.Głosowanie: TAK: 30 , NIE:  0, WSTRZ.: 0

Uprawnionych do głosowania: 42 osoby; obecnych: 30 osób, głosowało: 30 osób.

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie praktyk zawodowych oraz zajęć z wychowania fizycznego  realizowanych na kierunkach studiów o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice
 

Załączniki

Powiadom znajomego