W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

ASYSTENT w Katedrze Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej, nr ref. AWF/02/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ASYSTENT w Katedrze Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej, nr ref. AWF/02/2024
Miejsce pracy Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza konkurs (nr ref. AWF/02/2024) na stanowisko ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych, Katedra Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej, Wydział Fizjoterapii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 z późn. zm.).

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie zajęć (ćwiczeń) z przedmiotów: anatomia prawidłowa, anatomia palpacyjna, biomechanika kliniczna i ergonomia, terapia manualna, wprowadzenie do programowania fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia;
 2. przygotowanie materiałów do ćwiczeń z wyżej wymienionych przedmiotów;
 3. udział w projektach badawczych.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 1. posiadać tytuł magistra fizjoterapii z prawem wykonywania zawodu;
 2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z wyżej wymienionych przedmiotów na uczelni wyższej;
 3. posiadać doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami;
 4. posiadać doświadczenie w pracach zespołu badawczego oraz przy realizacji projektu w dziedzinie nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
 5. posiadać udokumentowany dorobek naukowy (prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych);
 6. mieć ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii potwierdzone dyplomami lub certyfikatami, przydatne w procesie dydaktycznym w Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych i Terapii Tkankowej;
 7. posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne;
 8. znać biegle w mowie i piśmie język polski oraz język angielski;
 9. przedstawić koncepcję swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej.

Dodatkowym kryterium wyboru kandydata jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry odnośnie kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata do pracy dydaktycznej w danej jednostce.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 3. różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 4. świadczenia socjalne;
 5. możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 3. klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 4. oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 5. oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni);
 6. oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni);
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 8. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 23.02.2024 r. na adres:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Fizjoterapii (z dopiskiem KONKURS), 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72 A, lub
 • na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 27.02.2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego