W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

ADIUNKT w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, nr ref. AWF/01/2024

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat dr Sylwia Szopa-Wiśnios
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU nr ref. AWF/01/2024
zgodnie z art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. 2023.742 z późn. zm.).

INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
STANOWISKO: ADIUNKT (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)
Zakład Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej
DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.02.2024 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 20.02.2024 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ: 2.

Komisja Konkursowa Wydziału Wychowania Fizycznego zebrała się w dniu 19 lutego 2024 r. i zapoznała się z przedstawionymi ofertami konkursowymi oraz dokumentami Kandydatów/Kandydatek.
W toku postępowania konkursowego Komisja zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Sylwię Szopę-Wiśnios.

UZASADNIENIE
Pani dr Sylwia Szopa-Wiśnios spełnia wymagania konkursowe. Posiada wymagany tytuł naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Wykazała się wiedzą w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie zarówno dydaktyczne (w pracy ze studentami oraz uczestnikami programu ERASMUS), jak i doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji projektowych. Rekomendowana Kandydatka potwierdziła znajomość specyfiki kierunków realizowanych w AWF Katowice oraz przedstawiła koncepcję pracy dydaktycznej i organizacyjnej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice
Szczegóły
Stanowisko ADIUNKT w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, nr ref. AWF/01/2024
Miejsce pracy Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza konkurs (nr ref. AWF/01/2024) na stanowisko ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 z późn. zm.).

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze, w tym realizowanych w języku angielskim;
 2. współpraca w przeprowadzaniu badań naukowych wykonywanych w Katedrze;
 3. realizowanie zadań katedralnych oraz zadań powierzanych jednostce w obszarze organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 1. posiadać tytuł naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej;
 2. posiadać wiedzę w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
 3. posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym z uczestnikami programu ERASMUS;
 4. znać specyfikę kierunków realizowanych w AWF Katowice;
 5. znać biegle w mowie i piśmie język polski oraz język angielski;
 6. posiadać doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji projektowych, w tym wniosków i raportów, monitoringu wydatkowania środków projektowych;
 7. przedstawić koncepcję pracy dydaktycznej i organizacyjnej.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 3. różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 4. świadczenia socjalne;
 5. możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 3. klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 4. oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 5. oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni);
 6. oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni);
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 8. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 17.02.2024 r. na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (z dopiskiem KONKURS),  40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72 A, lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl


Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 23.02.2024 r.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki

Powiadom znajomego