W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat dr Barbara Hall
Uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa Wydziału Wychowania Fizycznego w dniu 14 czerwca 2022 r. zapoznała się z przedstawioną ofertą konkursową oraz dokumentami Kandydata.
Oferta konkursowa dr Barbary Hall spełniała wymagania formalne, a dokumenty były kompletne.
Komisja Konkursowa dokonała oceny kwalifikacji Kandydata pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w informacji o konkursie. Członkowie Komisji uzyskali dodatkowe informacje oraz przeprowadzili dyskusję.
W wyniku tajnego głosowania (5 osób obecnych uprawnionych do głosownia: 4 x TAK, 1 x NIE) Komisja Konkursowa, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę.
Szczegóły
Stanowisko ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Miejsce pracy Zakład Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (40-065), ul. Mikołowska 72A, lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl

Treść

REKTOR Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłasza konkurs (nr ref. AWF/07/2022) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 z późń. zm.).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk o kulturze fizycznej;
 • znaczące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i osiągnięcia przydatne w procesie dydaktycznym, potwierdzone dyplomami lub certyfikatami,
 • udokumentowane doświadczenie w zawodzie nauczyciela akademickiego w szkole wyższej w specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych;
 • znaczące osiągnięcia w pracy naukowej z zakresu projektów badawczych realizowanych w naukach o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
 • koncepcję swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej,
 • dorobek dydaktyczno-naukowy, publikacje w czasopismach recenzowanych, badania własne;
 • zaświadczenia o udziale w konferencjach naukowo-dydaktycznych, szkoleniach i warsztatach;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte w krajowych i zagranicznych uczelniach;
 • doświadczenie w zakresie koordynowania krajowymi lub międzynarodowymi projektami naukowymi;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowym kryterium wyboru kandydata jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry odnośnie kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata do pracy dydaktycznej w danej jednostce.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 • klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 118 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie, że AWF Katowice będzie stanowić podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk na stronie Uczelni);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A,
lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl do dnia 13.06.2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15.06.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane