W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

XML

Szczegóły

stanowisko Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

miejsce pracy Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wieku Rozwojowego Katedry Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego Wydziału Fizjoterapii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Dziekanat Wydziału Fizjoterapii Katowice 40-065, ul. Mikołowska 72A

Treść

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • Stopień naukowy doktora lub dr habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.
 • Tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia, z wynikiem końcowym, co najmniej dobrym.
 • Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe przydatne dla doskonalenia procesu dydaktycznego w AWF Katowice, w szczególności:
  - co najmniej 10-letnie w pracy z dziećmi w warunkach placówki klinicznej lub ośrodka rehabilitacji dzieci,
  - w diagnostyce i usprawnianiu dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych,
  - z zakresu metod neurorozwojowych i diagnostycznych,
  - doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów.
 • Koncepcję pracy dydaktycznej oraz wykazanie przydatności do pracy na tym stanowisku.
 • Udokumentowany dorobek dydaktyczny lub zawodowy (publikacje naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie, podręczniki lub skrypty akademickie, szkolenia, warsztaty, uczestnictwo w sympozjach i konferencjach naukowych, studiów podyplomowych, itp.).
 • Plan działań badawczych, związanych z doskonaleniem metod terapii i diagnozy niemowląt, dzieci i młodzieży.
 • Pozytywną opinię komisji oceniającej nauczycieli akademickich (w ostatnim określonym ustawowo okresie oceny) w przypadku, gdy kandydat był zatrudniony w szkolnictwie wyższym, lub referencje, nagrody, wyróżnienia.
 • Biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego na poziomie, co najmniej podstawowym.

Dodatkowym kryterium wyboru kandydata będzie uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry odnośnie kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata do pracy dydaktycznej w danej jednostce.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

1.   Zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice.
2.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.   Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO.
4.   Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy).
5.   CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia.
6.   Oświadczenie zgodne z art. 113 i art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
7.   Oświadczenie, że AWF Katowice będzie stanowić podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane