W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Kryteria dla rozpraw doktorskich w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych

KRYTERIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH W FORMIE ZBIORU OPUBLIKOWANYCH I POWIĄZANYCH TEMATYCZNIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH określa Uchwała Nr AR001-11-II/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie kryteriów dla rozpraw doktorskich w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych

Działając na podstawie art. 187 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 212) Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje:

 § 1.

Wytyczne Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dla rozprawy doktorskiej jako zbioru publikacji.

 1. Rozprawa doktorska w postaci zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych stanowi cykl co najmniej trzech oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z wykazu czasopism (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019), w tym co najmniej dwa artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science, mających współczynnik oddziaływania Impact Factor. We wszystkich artykułach kandydat musi być wyłącznym lub pierwszym autorem, z jego decydującym (co najmniej 50%) wkładem w powstanie publikacji (tworzenie koncepcji, przeprowadzenie badań, analiza wyników oraz pisanie artykułu).-Publikacje współautorskie przynajmniej w jednym przypadku powinny mieć nie więcej niż trzech autorów.
 2. Dopuszcza się, by jeden artykuł naukowy z cyklu miał charakter przeglądowy dotyczący problematyki rozprawy.
 3. W przynajmniej jednej publikacji z cyklu kandydat jest autorem korespondencyjnym.
 4. W przypadku publikacji współautorskich doktorant przedstawia oświadczenia własne i pozostałych współautorów publikacji (Zał. 2). Doktorant składa załączniki wraz z rozprawą. Załączniki przechowuje się w dokumentacji doktoranta.

 § 2.

Rozprawa doktorska w postaci zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych winna być przygotowana przez doktoranta w następującym układzie (dopuszcza się modyfikację układu uwzględniającą różne profile badań - eksperymentalne, środowiskowe bądź interdyscyplinarne).

 1. Strona tytułowa (Zał. 1).
 2. Oświadczenie autora i pozostałych współautorów publikacji (Zał. 2).
 3. Wykaz publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej (Z podaniem pełnych danych bibliometrycznych zarówno dla łącznego cyklu prac, jak i dla poszczególnych publikacji: autorzy, tytuł pracy, czasopismo, tom, numer, strony, DOI, IF, MNiSW).
 4. Wykaz publikacji wraz z wniesionym wkładem współautorów (Zał.). Wykaz publikacji wraz z wniesionym wkładem współautorów sporządza się na podstawie oświadczeń dotyczących wkładu doktoranta w przygotowanie opublikowanych prac naukowych (określenie udziału procentowego oraz na czym polegał ten udział, np: koncepcja badań, zebranie materiału badawczego, wykonanie analiz laboratoryjnych, zebranie obserwacji, obliczenia statystyczne, napisanie maszynopisu pracy, odpowiedź na recenzje pracy, itp.).
 5. Spis treści.
 6. streszczenie w jęz. polskim i słowa kluczowe (objętość streszczenia do 1 000 słów; słów kluczowych do 10; streszczenie powinno zawierać: (1) podstawy teoretyczne badań własnych, (2) cele badania oraz główne hipotezy, (3) opis metody badania, (4) główne wyniki badań oraz wnioski końcowe).
 7. Streszczenie oraz tytuł pracy w jęz. angielskim i słowa kluczowe (wymagania tożsame jak w wersji polskojęzycznej).
 8. Wstęp, w którym naświetlony jest problem badawczy z uzasadnieniem podjętej tematyki badawczej oraz wykazane jest powiązanie wybranych publikacji.
 9. Cel badań, pytania badawcze, hipoteza - z uzasadnieniem podjętej tematyki badawczej będący odniesieniem do publikacji stanowiących rozprawę doktorską.
 10. Materiał i metody badawcze: należy opisać szczegółowo metody i materiał badawczy wykorzystane przez doktoranta w publikacjach stanowiących cykl.
 11. Wyniki badań: w tej części należy wyeksponować najważniejsze wyniki, które są efektem badań przeprowadzonych przez doktoranta i zostały zamieszczone w publikacjach wchodzących w skład cyklu publikacji. Można również przedstawić wyniki badań i analiz (w tym np. tabele, ryciny, schematy) wykonanych przez doktoranta, które nie zostały włączone do publikacji.
 12. Dyskusja.
 13. Wnioski.
 14. Piśmiennictwo/Bibliografia (dotyczy publikacji, które cytowano w rozprawie doktorskiej).
 15. Kopie opublikowanych lub przyjętych do druku (z nr DOI lub dostępnych jako Ahead of print (online first) prac wchodzących w skład cyklu publikacji.
 16. Zgodę Komisji Bioetycznej - jeśli wymagane było jej pozyskanie w badaniach).

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Załącznik 1 pdf, 179 kB
Załącznik 2 pdf, 180 kB

Powiadom znajomego