W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

ZP 10/2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na  "Termomodernizacja budynku dydaktycznego „B” Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy, modyfikacja
 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,
 3. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Ustawy,
 4. Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach,
 5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia,
 6. Dokumentacje projektowe,
 7. Specyfikacje techniczne,
 8. Przedmiary robót,
 9. Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 12. Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów.

Pytania i odpowiedzi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Powiadom znajomego