W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

ZP 04/2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stołówki studenckiej na Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ, modyfikacja 1

Załaczniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach,
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia,
 5. Załącznik nr 5 – Dokumentacje projektowe, rys 7, rys 8
 6. Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne,
 7. Załącznik nr 7 – Przedmiary robót,
 8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 10. Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 11. Załącznik nr 11 - Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów,
 12. Załącznik nr 12 do SIWZ – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadom znajomego