Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał 1_formularz oferty
Zał 2_OPZ
Zał 3_osw o braku podstaw wykluczenia
Zał 4_wzór umowy
Zał 5_osw o tajemnicy przedsiębiorstwa
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Korekta powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania
Zmiana powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 5 i 6