W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2012

 14 luty 2012

 1. Uchwała w sprawie wykładni Statutu w zakresie trybu powołania komisji wyborczej studentów i doktorantów oraz zakresu kompetencji Uczelnianej Komisji Wyborczej
 2. Uchwała w sprawie powołania komisji wyborczych przez samorząd studentów i samorząd doktorantów
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Uczelnianej Rady
  Samorządu Studenckiego zatwierdzonym uchwałą Nr AR-001-2-II/2008 Senatu
  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie
  zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 4. Uchwała w sprawie wykładni § 89 ust. 3 i § 90 ust. 8 pkt 3 Statutu
 5. Uchwała w sprawie terminarza czynności wyborczych w wyborach do władz Uczelni
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju uczelni.
 7. Uchwała w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dla studentów-zawodników Klubu Sportowego AZS-AWF Katowice (WFS AWF AZS)
 8. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego z dnia 1 marca 2001 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 10. Uchwała w sprawie uzupełnienia Komisji Senackich o studentów.

27 marzec 2012

 1. Uchwała o zmianie uchwały Nr AR001-7-IX/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 2. Uchwała w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 3. Uchwała w sprawie upoważnienia Rektora do prowadzenia rozmów ws. wybudowania „Ośrodka tenisowego” na działce 2/36 w Katowicach Muchowcu.
 4. Uchwała w sprawie upowaźnienia Rektora do prowadzenia rozmów i negocjacji ws. Powiększenia infrastruktury dydaktycznej Uczelni.
 5. Opinia w sprawie zatwierdzenia Odznaczeń Państwowych i Resortowych.
 6. Uchwała ws. utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.
 7. Opinia w sprawie zatrudnienia, po konkursie na stanowisku lektora.

24 kwiecień 2012

 1. Uchwała w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-7-II/2012
  Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dla studentów-zawodników Klubu Sportowego AZS-AWF Katowice (WFS AWF AZS)
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2011
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z podziałem zysku netto.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w prowizorium budzetowym Uczelni na rok 2012.

29 maj 2012

 1. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2013/2014
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Wydziałów AWF.
  załącznik 1 studia I st.
  załącznik 1 studia II st.
  załącznik 2 studia I st.
  załącznik 2 studia II st.
  załącznik 3 studia I st.
  załącznik 3 studia II st.
  załącznik 4
 3. Uchwała w sprawie wskazania formy studiów niestacjonarnych
 4. Uchwała w w sprawie wytycznych dotyczących planów studiów.
 5. Uchwała w sprawie upoważnienia Rektora do prowadzenia rozmów inwestycyjnych.

19 czerwiec 2012

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2012.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2012.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
 4. Uchwała w sprawie limitów przyjeć 2012 2013
 5. Uchwała w sprawie wskazania formy studiów niestacjonarnych
 6. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących planów studiów 2012
 7. Uchwała w sprawie
 8. Uchwała w sprawie
 9. Uchwała w sprawie
 10. Uchwała w sprawie wkładu własnego Uczelni przy realizacji zadania inwestycyjnego

25 wrzesień 2012

 1. Opinia ws powołania struktury organizacyjnej Uczelni na kadencję 2012 - 2016
 2. Opinia ws powołania Jednostek Ogólnouczelnianych i Międzywydziałowych w strukturze organizacyjnej Uczelni na kadencję 2012-16
 3. Uchwała ws powołania komisji senackich na kadencję 2012 - 2016.
 4. Uchwała ws wyrażenia zgody na podpisanie Umowy konsorcjum Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z Politechniką Śląską
 5. Uchwała ws zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu AWF Katowice
 6. Uchwała ws zatrudnienia na stanowisku lektora.
 7. Uchwała ws limitów miejsc na studia i studia doktoranckie
 8. Uchwała ws o zmianie uchwały AR001-4-IX 2007 w sprawie praktyk
 9. Uchwała ws zmian w Statucie AWF Katowice
 10. Uchwała ws nadania tytułu Zasłużony dla AWF Katowice
 11. Uchwała ws dodatku specjalnego dla J. M. Rektora
 12. Uchwała ws obniżenia pensum dydaktycznego J. M. Rektorowi AWF Katowice
 13. Opinia ws. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

30 pazdziernik 2012

 1. Uchwała ws. wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 2. Uchwała ws. zmian w Strukturze Organizacyjnej Uczelni
 3. Uchwała ws. zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2012 rok.
 4. Uchwała ws. zatwierdzenia firmy do badania sprawozdania finansowego
  Uczelni za rok 2012.
 5. Uchwała ws. limitów miejsc na studia i studia doktoranckie w roku akademickim
  2012/2013
 6. Uchwała ws.powołania Komisji Senackich ds. dyscyplinarnych i uzupełnienia składu Komisji Senackich o studentów.
 7. Uchwała ws. wyboru przedstawicieli AWF Katowice w Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 8. Uchwała ws. przystąpienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
  w Katowicach do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 9. Uchwała ws. wyrazenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego.
 10. Uchwała ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr AR - 001 - 2 - II/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2008r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

27 listopad 2012

 1. Uchwała ws. zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2012 rok.
 2. Uchwała ws. zatwierdzenia prowizorium budzetowego Uczelni na rok 2013.
 3. Uchwała ws. udzielenia przez Senat Pełnomocnictwa dla Rektora i Kwestora do
  podpisania korekty planu rzeczowo – finansowego za rok 2012.
 4. Uchwała ws. przesunięcia niewykorzystanej dotacji na cele inwestycyjne na roku 2013.Powiadom znajomego