W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwały Senatu 2018

Senat z dnia 18 grudnia 2018r.

 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr AR001-8-XI/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęcia nowego nazewnictwa grup pracowniczych, wykazu stanowisk pracy w poszczególnych grupach pracowniczych oraz pensum.
 2. Uchwała w sprawie zmian w Komisjach Senackich na kadencję 2016 – 2020.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Prowizorium Budżetowego na rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia przez Senat pełnomocnictwa dla JM Rektora i Kwestora do zatwierdzenia ostatecznych korekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zarobkowanie Rektora AWF Katowice.

Senat z dnia 27 listopada 2018r.


 1. Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023.
 2. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020.
 3. Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego na rok 2018r.
 4. Opinia w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni.
 5. Uchwała w sprawie powołania nowej struktury czasopisma Journal of Human Kinetics.
 6. Uchwała w sprawie powołania członków redakcji Journal of Human Kinetics.
 7. Uchwała w sprawie zwiększenia wartości inwestycji dotyczącej przebudowy stołówki.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego nazewnictwa grup pracowniczych, wykazu stanowisk pracy w poszczególnych grupach pracowniczych oraz pensum.

Senat z dnia 30 października 2018r.

 1. Uchwała ws. korekty planu rzeczowo – finansowego na rok 2018r.
 2. Uchwała ws. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.
 3. Uchwała ws. zmian składu w Komisjach Senackich na kadencję 2016 – 2020.
 4. Opinia Senatu ws. zmian składu osobowego Zespołów Badawczych.
 5. Uchwała ws. dodatku zadaniowego dla Rektora AWF Katowice.

Senat z dnia 25 września 2018r.

 1. Uchwała ws. zatwierdzenia planu zwyczajnych posiedzeń Senatu na rok akademicki 2018/2019.
 2. Uchwała w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców).
 3. Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.
 4. Uchwałą w sprawie określenia liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019.
 5. Uchwała ws. w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-2-V/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała ws. zatrudnienia na stanowiskach profesorów wizytujących.
  - Opinia Senatu ws. zatrudnienia na stanowiskach profesorów wizytujących
  - Opinia Senatu ws. zatrudnienia na stanowiskach profesorów wizytujących
  - Opinia Senatu ws. zatrudnienia na stanowiskach profesorów wizytujących
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr AR001-8-III/I/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 8. Uchwała ws. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studióworaz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Senat z dnia 26 czerwca 2018r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2017.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2018.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z podziałem zysku netto.

Senat z dnia 29 maja 2018r.

 1. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-2-V/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz uchwały Nr AR001-7-III/I/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku Trener osobisty z dietetyką sportową na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Studiów Podyplomowych.

Senat z dnia 24 kwietnia 2018r.

 1. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.
 2. Uchwała w sprawie określenia liczby miejsc na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019.
 3. Uchwała w sprawie powołania „Zespołów Badawczych” na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

Senat z dnia 27 marca 2018r.

 1. Uchwała ws. zmian organizacyjnych uczelni.
  - załącznik 1
 2. Uchwała ws. zmiany Uchwały nr AR001-8-IX/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 3. Uchwała ws. zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych „Organizacja i kreowanie wydarzeń sportowych”.
  - załącznik 1
 4. Uchwała w sprawie ws. wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu pozyskania kredytu inwestycyjnego w wysokości do 2,5 mln zł na readaptację stołówki na Centrum Badawczo Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji.
 5. Uchwała w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunek „Trener osobisty z dietetyką sportową” na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia – kierunek „Trener osobisty z dietetyką sportową”, studia drugiego stopnia.
  - załącznik 1
 7. Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku „Trener osobisty z dietetyką sportową” na Wydziale Wychowania Fizycznego roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek „Wychowanie fizyczne” na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 9. Uchwała w sprawie wygaszenia kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunek „Wychowanie fizyczne” na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 10. Uchwała w sprawie w sprawie określenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019. 

Senat z dnia 13 marca 2018r.

 1. Uchwała w sprawie realizacji inwestycji budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym

Senat z dnia 30 stycznia 2018r.

 1. Uchwała o zmianie uchwały Nr AR001-2-VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
 2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na przedłużenie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym – dla obsługi grantów (NCBIR i pozostałych).
 3. Uchwała ws. zasad nostryfikacji stopni naukowych i dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.
 4. Uchwała ws. zatwierdzenia „Regulaminu Nagród Rektora”.
  - załacznik 1

Powiadom znajomego