"Lęk oraz pewność siebie a poziom zaangażowania w czynności sportowe zawodniczek piłki nożnej ekstraklasy"Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3