"Wpływ wysiłku siłowego na formowanie synergii motorycznych"Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2