"Aktywność fizyczna oraz budowa somatyczna i skład ciała słuchaczek uniwersytetu trzeciego wieku w obserwacji rocznej po 7 latach"Załączniki:

Wniosek
Opis kariery zawodowej
Wykaz osiągnięć naukowych
Wskazanie podmiotu habilitacyjnego
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Senatu