A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 13.02.2012, zmieniona z powodu:
  zmiana strony nadrzędnej

  Zamówienia publiczne 2011

  Zamówienie publiczne 38/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach urządzeń do celów badawczych, dydaktycznych oraz aparatury informatycznej o wartości poniżej 193.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 37/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę bezprzewodowych systemów dyskusyjnych na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 193.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 36/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wywóz nieczystości stałych z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 35/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 193.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 34/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie i dostawę na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 31.200 hologramów potwierdzających ważność elektronicznej legitymacji studenckiej, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, w latach 2012-2014 o wartości poniżej 193.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 33/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach aparatury do celów badawczych.

  Zamówienie publiczne 32/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie i dostawę na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 31.200 hologramów potwierdzających ważność elektronicznej legitymacji studenckiej, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, w latach 2012-2014 o wartości poniżej 193.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 31/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę organizacji zimowych obozów szkoleniowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Alpach Austriackich, Region Gerlitzen, w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 30/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę urządzeń biurowych i informatycznych dla potrzeb Nowej Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 29/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę systemu do ankietowania, głosowania i weryfikacji wiedzy na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Zamówienie publiczne 28/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach .

  Zamówienie publiczne 27/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę przełączników sieciowych oraz zasilacza awaryjnego do szafy telekomunikacyjnej do rozbudowy lokalnej sieci komputerowej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 26/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Termomodernizację budynku Rektoratu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 25/2011
  Zamówienie publiczne ZP 25/2011 na dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do kotłowni olejowej.

  Zamówienie publiczne  24/2011
  Świadczenie usług tłumaczeniowych przez tłumaczy migowych.

  Zamówienie publiczne 23/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-treningowej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 193.000 euro.

  Zamówienie publiczne 22/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 21/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 20/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 4.845.000

  Zamówienie publiczne 19/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i projektorów dla nowej biblioteki uczelnianej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 18/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i montaż mebli do laboratorium zakładu biochemii w głównym budynku Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 17/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę profesjonalnych urządzeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, falcerki i zamków dla potrzeb nowego budynku biblioteki uczelnianej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 16/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 15/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i montaż mebli do pomieszczeń nowego budynku biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 14/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę profesjonalnych urządzeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, laptopów i zamków dla potrzeb nowego budynku biblioteki uczelnianej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Zamówienie publiczne 13/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne 11/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenia na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług obejmujących drukowanie druków związanych z tokiem studiów, a także druk, skład i oprawę publikacji zwartych (monografie naukowe, podręczniki, skrypty), periodyków w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 10/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki nad Zatoką Pucką w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 09/2011
  Ogłoszenie o rzamówieniu publicznym - rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Wydziału Fizjoterapii zlokalizowanej w budynku B Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 08/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie lekarskich badań okresowych i kontrolnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

  Zamówienie publiczne 07/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych dla studentów AWF w Katowicach w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, najmu sprzętu pływającego oraz korzystania z infrastruktury Ośrodka w trybie przetargu nieograniczonego

  Zamówienie publiczne 06/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie lekarskich badań okresowych i kontrolnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne 05/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-treningowej - chronometr z drukarką oraz Wioślarz WaterRower dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

  Zamówienie publiczne 04/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę tłumaczeń migowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 03/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, folii do faksu, papieru termicznego do faksu oraz środków czystości dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne 02/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach AWF Katowice im. J. Kukuczki.

  Zamówienie publiczne 01/2011
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawe urzędzenia sieciowego klasy UTM i UPS 3000VA dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 13.02.2012
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 13.02.2012
  Dokument oglądany razy: 2435
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach