A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.03.2010, zmieniona z powodu:
  zmiana strony nadrzędnej

  Zamówienia publiczne 2009

  Zamówienie publiczne ZP 31/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 31-2009 - na remont instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz telewizji dozorowej korytarzy i klatek schodowych w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 30/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 30-2009 - na dostawę sprzętu komputerowego, nagłośnienia, projektorów i zestawu monitorów pracy serca.

  Zamówienie publiczne ZP 26/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 26-2009 - na wywóz nieczystości stałych z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne ZP 23/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 23-2009 - na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Projekt termomodernizacji budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 72a.

  Zamówienie publiczne ZP 22/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 22-2009 - na remont toalet wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. i hydrantowej w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 21/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 21-2009 - na dostawę oraz montaż regałów przesuwnych wraz z systemem szyn wpuszczanych w posadzkę w pomieszczeniu archiwum zlokalizowanym w budynku hali sportowej przy ul. Mikołowskiej 72.

  Zamówienie publiczne ZP 17/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 17-2009 - na dostawę i montaż mebli do sal wykładowych nr 203, 204, 206, 208, 212, 302, 303, 307, 311, 312 w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 16/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 16-2009 - na dostawę samochodu dostawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 15/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 15-2009 - na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.

  Zamówienie publiczne ZP 14/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 14-2009 - na dostawę mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 13/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 13-2009 - na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz projektorów i kopiarki dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 12/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 12-2009 - na „Remont sal wykładowych nr 203, 204, 206, 208, 212, 302, 303, 307, 311, 312 w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach”.

  Zamówienie publiczne ZP 11/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 11-2009 - na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania holu drugiego piętra hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 72”.

  Zamówienie publiczne ZP 10/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 10-2009 - na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach znajdujących się przy ulicy Mikołowskiej 72 A, Raciborskiej 1, Kościuszki 84 w całodobowym systemie zmianowym, polegających na ochronie fizycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, konwojowaniu mienia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz zabezpieczaniu imprez masowych organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 9/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 9-2009 - na dostawę sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i antropometrycznego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 8/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 8-2009 - remont instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktyczno – administracyjnym na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki przy ulicy Kościuszki 84 w Katowicach.

  Zamówienie publiczne ZP 7/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 7-2009 - na świadczenie usług obejmujących drukowanie druków związanych z tokiem studiów, a także druk, skład i oprawę publikacji zwartych (monografie naukowe, podręczniki, skrypty), periodyków, w tym periodyku studenckiego Rekord , oraz Journal of Human Kinetics, okładki szyte drutem w oprawie półtwardej, powlekane.

  Zamówienie publiczne ZP 3/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 3-2009 - na dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz skup zużytych, dostawę folii i papieru termicznego do faksu, dostawę papieru ksero i składanki komputerowej oraz dostawę materiałów biurowych.

  Zamówienie publiczne ZP 2/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 2-2009 - Termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Kościuszki 84.

  Zamówienie publiczne ZP 1/2009

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP 1-2009 - KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Warczyk
  Publikacja dnia: 02.03.2010
  Podpisał: Marcin Warczyk
  Dokument z dnia: 02.03.2010
  Dokument oglądany razy: 1324
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach