A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Instrukcja korzystania z BIP

  1. Informacje Ogólne
  1.1. Biuletyn Informacji Publicznej Akademii wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwany dalej BIP AWF) jest internetową witryną informacyjną. Została stworzoną zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 6 września 2001 O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
  BIP jest dostępny pod adresem: www.bip.awf.katowice.pl
  1.2. Treści zamieszczone w biuletynie sklasyfikowane są wg następującego układu tematycznego:

  • Strona główna
  • Aktualności
  • O Uczelni
   • Status Prawny
   • Struktura Własnościowa
   • Przedmiot Działalności
   • Historia
   • Patron
   • Tytułu doktora Honoris Causa
   • Dane adresowe
  • Uczelniane akty prawne
   • Statut
   • Zarządzenia Rektora
   • Uchwały Senatu AWF
   • Regulaminy
  • Władze
   • Władze uczelni
   • Senat
   • Władze Wydziału Wychowania Fizycznego
   • Władze Wydziału Fizjoterapii
   • Władze Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
  • Struktura Organizacyjna
   • Wydziały
   • Struktura administracji
   • Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe
  • Sprawozdania
   • Sprawozdania Rektora
   • Sprawozdania finansowe
  • Praca w AWF Katowice
   • Nauczyciele akademiccy
   • Niebędący nauczycielami
  • Zamówienia publiczne
  • Współpraca krajowa i międzynarodowa
  • Dokumentacje kontrolne
   • Kontrola zarządcza
  • Dostęp do informacji publicznej
   • Akty prawne dotyczące BIP
   • Ponowne wykorzystanie
   • Dostęp do informacji publicznej nie ujawnionej w BIP
   • Redakcja BIP
   • Rejestr stron usuniętych
  • Archiwum

  2. Budowa witryny
  Strona główna serwisu zawiera podstawowe informacje o podmiocie.
  2.1. Serwis BIP AWF zbudowany jest w oparciu o przedstawione poniżej elementy podstawowe:
  2.1.1. Nagłówek –zawierający odnośniki do strony głównej Uczelni, strony głównej BIP, wyszukiwarkę oraz ikony dostosowania wielkości wyświetlanych treści
  2.1.2. Menu główne (pionowe) znajduje się po lewej stronie witryny i zawiera odnośniki nawigacyjne do treści opisanych w punkcie 1.2. niniejszej instrukcji.
  2.1.3. Centralna część przedstawia treści merytoryczne, a w przypadku stron zawierających podstrony – listę odnośników do nich.
  2.1.4. Format dokumentów zamieszczanych w serwisie przedstawia się następująco:
  tytuł dokumentu, treść, strony zawierające listę dokumentów zawierają tylko tytuły i nagłówki oddzielone poziomą linią.
  2.1.5. Notka dotycząca autoryzacji treści znajduje się w szarym polu, poniżej treści strony i zawiera następujące informacje:

  • dane osoby odpowiedzialnej za dostarczenie treści,
  • dane osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie treści,
  • datę dodania treści,
  • datę zmiany treści,
  • krótką statystykę

  2.1.6. Poniżej notki autoryzacyjnej znajduje się odnośnik do archiwalnych wersji danej strony oraz odnośnik do SGBIP (www.bip.gov.pl) poprzez logo BIP
  2.2. Wyszukiwanie treści w BIP AWF odbywa się przez wpisanie „słowa klucza lub frazy” w polu wyszukiwarki widocznego w szarym pasku w górnej części strony. Po wpisaniu szukanej treści konieczne jest naciśnięcie przycisku ">>".

  3. Wniosek o udostępnienie informacji
  AWF Katowice udostępnienia informacje, które nie zostały opublikowane w BIP, na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku (w formacie .doc lub .pdf) dostępny jest w dziale "Dostęp do Informacji publicznej".

  4. Redakcja serwisu
  Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie BIP AWF zamieszczono na stronie startowej oraz w dziale "Redakcja BIP".


  Przygotował: Bartłomiej Szade

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 02.07.2017
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 02.07.2017
  Dokument oglądany razy: 3945
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach