A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.09.2019, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści dodano ZR 28 i korektę ZR 27.

  Zarządzenie 2019

  ZR 27/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych.

  ZR 26/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.

  ZR 25/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. opracowania „Regulaminu Organizacyjnego”.

  ZR 24/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
  w sprawie zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
  - załącznik 1

  ZR 23/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania „Regulaminu Pracy AWF Katowice”.

  ZR 22/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
  w sprawie obowiązkowej analizy prac dyplomowych Jednolitym System Antyplagiatowym.

  ZR 21/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).

  ZR 20/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
  w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

  ZR 19/2019 z dnia 24maja 2019 roku
  w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektem z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

  ZR 18/2019 z dnia 13 maja 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów
  i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019.

  ZR 17/2019 z dnia 07 maja 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów przez cudzoziemców.

  ZR 16/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania koordynatora bazy dydaktycznej przy ul. Raciborskiej w Katowicach

  ZR 14B/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

  ZR 14A/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

  ZR 14/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

  ZR 13/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania Kierownika Szkoły Doktorskiej.

  ZR 12/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie utworzenia „Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

  ZR 11/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 10/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
  w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego.

  ZR 09/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 08/2019 z dnia 06 marca 2019 roku
  w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasad jej wynagradzania.

  ZR 07/2019 z dnia 01 marca 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia i użytkowania kas rejestrujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 06/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 05/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
  w sprawie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2019 roku.

  ZR 04/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku
  w sprawie powołania specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.

  ZR 03/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku
  w sprawie powołania oraz zadań Rady Programowej Projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” (POWR.03.01.00-00-KN27/18).

  ZR 02/2019 z dnia  17 stycznia 2019 roku
  w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu KN27/2018 „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach”(POWR.03.01.00-00-KN27/18).

  ZR 01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku
  ws. zmiany Zarządzenia nr 56/2018 w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 02.09.2019
  Podpisał: Adam Zając
  Dokument z dnia: 02.09.2019
  Dokument oglądany razy: 2229
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach