A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2015

  ZR 55/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych Uczelni

  ZR 54/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
  w sprawie wynagrodzenia dla recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa

  ZR 53/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku ws. zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz

  ZR 52/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku
  w sprawie wysokości stawek dla osób niezatrudnionych w Akademii sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  ZR 51/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016.
  Aneks 01 z dn. 05 maja 2016r

  ZR 50/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 49/2015 z dnia 30 października 2015 roku
  w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AWF Katowice w Zabrzu.

  ZR 48/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016

  ZR 47/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 46/2015 z dnia 14 października 2015 roku
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości zwiększenia
  w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 45/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 44/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 z dnia 29 października 2013 roku ws. powołania Zespołów Badawczych.

  ZR 43/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 42/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych.

  ZR 41/2015 z dnia 14 września 2015 roku
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 40/2015 z dnia 3 września 2015 roku
  w sprawie terminów dodatkowej rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 39/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
  w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

  ZR 38/2015 z dnia 13 sierpnia2015 roku
  w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
  Załącznik nr 1

  ZR 37/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 36/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku
  w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 35/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2014/2.

  ZR 34/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 33/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii na kierunku fizjoterapia.

  ZR 32/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

  ZR 31/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

  ZR 30/2015 z dnia 27 maja 2015 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 roku ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

  ZR 29/2015 z dnia 26 maja2015 roku
  w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016.

  ZR 28/2015 z dnia 08 maja 2015 roku
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 27/2015 z dnia 11 maja 2015 roku
  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Balu 45-lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 26/2015 z dnia 05 maja 2015 roku
  w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

  ZR 25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  w sprawie powołania koordynatora ds. ochrony własności intelektualnej AWF Katowice

  ZR 24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów w ramach obchodów 45-lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 23/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Certyfikacji Laboratoriów Badawczych.

  ZR 22/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika Śląskiego Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii.

  ZR 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
  w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
  w 2015 roku.

  ZR 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
  - Aneks nr 1.

  ZR 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
  - Aneks nr 1

  ZR 18/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku
  w sprawie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w 2015 roku.

  ZR 17/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania.

  ZR 16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  ZR 15/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie powołania zespołu sekcji do spraw obsługi i koordynacji procesu rekrutacji.

  ZR 14/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie wysokości środków na wynagrodzenia i dodatki specjalne związane z obsługą rekrutacji w 2015 roku.

  ZR 13/2015 z dnia 20 marca 2015 roku
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 12/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

  ZR 11/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  w sprawie Zarządzenia Nr 32/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16.12.2011r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

  ZR 10/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku WF.

  ZR 09/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Licencyjnej z Koszykówki w ramach obchodów 45 – lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 08/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  w sprawie terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 07/2015 z dnia 03 lutego 2015 roku
  w sprawie sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 06/2015 z dnia 03 lutego 2015 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2014/2015.

  ZR 05/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
  w sprawie sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i rozwoju kształcenia
  w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 04/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
  w sprawie rozkładu czasu pracy w 2015 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

  ZR 03/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
  w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2015r.

  ZR 02/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 roku.
  ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

  ZR 01/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku
  w sprawie sprawozdań z prowadzonych badań naukowych uczestników studiów doktoranckich.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 06.06.2016
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 06.06.2016
  Dokument oglądany razy: 3556
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach