A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.12.2019, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja dodano ZP 14

  Zamówienia publiczne 2019

  Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2019 przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
  <<<<<<<< 

  ZC 10/2019
  Zapytanie ofertowe na "Dostawę płuczki do wykonywania badań metodą ELISA".

  ZC 09/2019
  Zapytanie cenowe na ostarczenie urządzenia do pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa wraz z niezbędnym oprogramowaniem i komputerem w ramach projektu Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie - RIDage.

  ZC 08/2019
  Zapytanie cenowe na "Przygotowanie tekstów na stronę internetową projektu Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie - RIDage"

  ZC 07/2019
  Zaproszenie do składania ofert na "Rozszerzenie stanowiska badawczego myoResearch o oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnału EMG Noraxon myoMUSCLE MR3, myoFORCE, urządzenie myoSYNC oraz przycisk ręcznego wyzwalania dla AWF Katowice."

  ZP 13/2019
  Zamówienie na świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego
  Journal of Human Kinetics - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług  redakcyjnych, produkcyjnych, marketingowych, hostingowo-dystrybucyjnych, szkoleniowo konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych.

  ZP 12/2019 UNIEWAŻNIONE
  Zamówienie na dostawę aparatury medycznej - 5 zadań w ramach projektu pod nazwą „Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie” (RIDage) w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

  ZP 11/2019
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej -
  Skaner do mikromacierzy, niezbędny do analizy ekspresji genów w ramach projektu pod
  nazwą „Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie” (RIDage) w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

  ZC 06/2019
  Zapytanie cenowe na wykonanie profesjonalnych sesji fotograficznych w ramach projektu Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie - RIDage.

  ZC 05/2019
  zapytanie cenowe na "Przeprowadzanie praktyk dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w ramach Projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-KN27/18-00".

  ZC 04/2019
  Zapytanie cenowe na "Dostarczenie 12 zestawów gadżetów: notes, pamięć USB 8GB, długopis".

  ZC 03/2019
  Zapytanie cenowe na "Organizacja przerwy kawowej dla 12 osób podczas 8 spotkań Komitetu Monitorującego Rynek Pracy".

  ZC 02/2019
  Zapytanie cenowe na kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach AWF Katowice.

  ZP 10/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i wdrożenie informatycznych narzędzi analitycznych i prognostycznych w formule Software as a Service spełniających wszystkie wytyczne wskazane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392) wraz z zapewnieniem bieżącej aktualizacji platformy oraz wsparcia technicznego.

  ZP 09/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę urządzeń  informatycznych.

  ZC 01/2019
  Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi strony podmiotowej BIP AWF Katowice.

  ZP 08/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

  ZP 07/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie termomodernizacji budynku dydaktyczno - administracyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującego się przy ul. Raciborskiej 1.

  ZN INSSPO/06/2019
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Pracownia Siły i Mocy Mięśniowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Mobilny system do oceny siły i dysproporcji w sile mięśni bioder oraz System do analizy danych podczas wysiłków dynamicznych i izometrycznych) .

  ZN INSSPO/01/2019
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Zespołu badawczego nr 4 Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Zestaw do inercyjnej analizy ruchu w 3D).

  ZP 06/2019U
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Remont sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdujących się przy ul. Raciborskiej 1".

  ZP 05/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZP 04/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup aparatury badawczej w ramach projektu RESTORE dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 03/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonania aplikacji internetowej w ramach projektu RIDage pt. "Centrum Badania i Wdraźania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie" finansowanego z  programu pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

  ZP 02/2019
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  ZP 01/2019
  Zamówienie publiczne na zakup aparatury badawczej w ramach projektu RESTORE dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 06.12.2019
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 06.12.2019
  Dokument oglądany razy: 7331
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach