A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zamówienia publiczne 2018

  Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2018 przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
  <<<<<<<< 

  ZN 07/2018
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Laboratorium Elektromiografii i Badań Mięśni Dna Miednicy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZN 06/2018
  Dostawa urządzenia do mobilnego neuroobrazowania dla Laboratorium Badania Aktywności Mózgu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZN 05/2018
  Dostawa urządzenia do analizy ilościowej oraz jakościowej DNA, RNA i białek Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZP 11/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługe kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Ffizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

  ZP 10/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z wywozem nieczystości stałych z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  ZC 15/2018
  Dostawa kriokapsuły dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZC 14/2018
  Dostawa urządzeń sieciowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZC 13/2018
  Dostawa projektorów dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZN 04/2018
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Laboratorium Badań Molekularnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZN 03/2018
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Laboratorium Elektromiografii i Badań Mięśni Dna Miednicy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZN 02/2018
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Laboratorium Badania Bólu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

  ZN 01/2018
  Dostawa urządzeń naukowo-badawczych dla Laboratorium Elastografii i Ultrasonografii Narządu Ruchu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 09/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup sprzętu komputerowego.

  ZP 08/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę sprzętu gimnastycznego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 07/2018
  ​Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”

  ZP 06/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę kompletu sprzętu gimnastycznego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 05/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie remontu dwóch sal sportowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdujących się przy ul Raciborskiej 1.

  ZP 04/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stołówki studenckiej na Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 03/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZP 02/2018
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego
  im. J. Kukuczki w Katowicach.

  ZP 01/2018
  Zamówienie publiczne w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej w ramach badania klinicznego RESTORE współprowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 17.12.2018
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 17.12.2018
  Dokument oglądany razy: 4637
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach