A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Administracja Uczelni

  Jednostki podległe Rektorowi

  • Samodzielne stanowisko ds. BHP
  • Samodzielne stanowisko ds. ochrony PPOŻ
  • Samodzielne stanowisko ds. obronnych
  • Samodzielne stanowisko ds. informacji niejawnych
  • Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  • Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
  • Archiwum (Samodzielne stanowisko ds. archiwizacji danych)
  • Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Pełnomocnicy rektora
  • Biuro rektora
  • Sekretariat
  • Rzecznik prasowy
  • Senat
  • Komisje senackie
  • Komisja rektorska

   

  Prorektor ds. nauki i wspólpracy z zagranicą

  • Dział nauki, współpracy z zagranicą
  • Samodzielne stanowisko ds. wydawnictw
  • Biblioteka główna
  • Laboratoria
  • Pracownia badań czynnościowych

  Prorektor ds. rozwoju i sportu

  • Pełnomocnik rektora ds. Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych i Sportu Akademickiego.

  Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich

  • Dział dydaktyki i spraw studenckich
  • Akademickie biuro karier
  • Centrum doskonalenia zawodowego
  • Nauczanie języków obcych

  Dziekan Fizjoterapii

  • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Prodziekan ds. studentów

  Dziekan WF

  • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
  • Prodziekan ds. studenckich
  • Prodziekan ds. nauki
  • Samodzielne stanowiska administracyjne w katedrach i jednostkach równorzędnych

  Dziekan WZSiT

  • Prodziekan ds. studiów I stopnia
  • Prodziekan ds. studiów II stopnia

  Jednostki podległe Kanclerzowi

  • Z-ca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowych (kwestor)
  • Dział spraw pracowniczych i płac
  • Kwestura
  • Sekretariat kanclerza, kancelaria główna
  • Samodzielna sekcja ds. administrowania Domem Studenta
  • Dział aparatury informatycznej i naukowo-badawczej
  • Dział inwestycji, funduszy europejskich i zamówień publicznych

  Z-ca kanclerza ds. administracji

  • Dział administracyjno-techniczny

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 06.07.2017
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 06.07.2017
  Dokument oglądany razy: 4809
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach