A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Historia AWF-u

  Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952 roku. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach (organizatorami szkoły byli Alojzy Chruszcz i Zdzisław Szumski). Zostało ono następnie przekształcone (1957) w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Ze studium tego - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970 r. - powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach. Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. Lechosław Dec (1970-1975), kolejnym doc. Włodzimierz Reczek (1975-1980).

  W czerwcu 1973 roku, w ramach prowadzonego w WSWF kierunku wychowanie fizyczne, utworzona została specjalność rehabilitacja ruchowa. Specjalność realizowana była w Katedrze Rehabilitacji Ruchowej, której pierwszym kierownikiem była prof. n. med. Krystyna Dobosiewicz, twórca programu rehabilitacji ruchowej w Polsce. W 1975 roku specjalność rehabilitacja ruchowa została przekształcona w samodzielny kierunek studiów. Uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 1997 r. nazwa rehabilitacja ruchowa zastąpiona została nazwą fizjoterapia.

  W 1979 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, z funkcjonującym od 1981 roku Wydziałem Wychowania Fizycznego. Pierwszym rektorem AWF był prof. Lechosław Dec (1980-1984), drugim zaś prof. Stanisław Socha (1984-1990). Następnie godność tę piastowali kolejno: prof. Joachim Raczek (1990-1996), prof. Janusz Nowotny (1996-1999), prof. Wiesław Pilis (1999-2003), prof. Władysław Mynarski (2003-2005) oraz prof. Zbigniew Waśkiewicz (2005-2012). W kadencji 2012-2016 rektorem został prof. Adam Zając.

  W 1991 roku na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W 2000 roku uruchomiony został kierunek zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie), w 2001 roku uruchomiono studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a w 2005 roku kierunek turystyka i rekreacja. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 roku został utworzony drugi wydział – Wydział Fizjoterapii. Od 21 marca 2008 roku, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2009 roku powstał trzeci wydział – Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. W 2006 roku, w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego, utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju, który w 2009 roku został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zabrzu.

  Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz cztery kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to, w kolejności uruchamiania: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Już dwukrotnie Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz zarządzanie. Kierunek turystyka i rekreacja, jako niedawno utworzony nie był jeszcze oceniany. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 25.08.2012
  Podpisał: Marcin Warczyk
  Dokument z dnia: 25.08.2012
  Dokument oglądany razy: 4925
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach