A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.12.2012, zmieniona z powodu:
  zmiana strony nadrzędnej

  Zamówienia publiczne 2012

  Zamówienie publiczne 01/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach u o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


  Zamówienie publiczne 02/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Świadczenie usług dostępu do Internetu i dzierżawa łączy wydzielonych dla potrzeb AWF Katowice w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne 03/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Badań Czynnościowych AWF Katowice w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne 04/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki nad Zatoką Pucką w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne 05/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów biurowych, a także papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, folii do faksu, papieru termicznego do faksu oraz środków czystości dla Akademii Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne 06/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizacja pomieszczeń biurowych w obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej z pływalnią Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego.


  Zamówienie publiczne  07/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oraz instalację sprzętu wytwarzającego hipoksję normobaryczną dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki


  Zamówienie publiczne 08/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego 


  Zamówienie publiczne 09/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją obozów letnich dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki na Warmii i Mazurach


  Zamówienie publiczne 10/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa aparatury informatycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach"


  Zamówienie publiczne 11/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawę urządzeń do celów badawczych oraz dydaktycznych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach"


  Zamówienie publiczne 12/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach"


  Zamówienie publiczne 13/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług obejmujących druk i wydrukowywanie danych związanych z prowadzeniem studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów doszkalających w trybie przetargu nieograniczonego”,


  Zamówienie publiczne 14/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Świadczenie usług tłumaczeniowych z języka migowego i na język migowy podczas zajęć, w których uczestniczą studenci AWF Katowice z dysfunkcją słuchu".


  Zamówienie publiczne 15/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Skład, druk, oprawa publikacji zwartych (monografie naukowe, podręczniki, skrypty), okładki szyte drutem w oprawie półtwardej i twardej, powlekane".


  Zamówienie publiczne 16/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa boiska ze sztuczną trawiastą nawierzchnią dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.


  Zamówienie publiczne 17/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę "Wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie demontażu i wymiany dwóch dźwigów osobowych w istniejących szybach i wspólnym pomieszczeniu maszynowni, w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72"


  Zamówienie publiczne 18/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "modernizacje wymiennikowni ciepła w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


  Zamówienie publiczne 19/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dostawę i montaż mebli w zmodernizowanych pomieszczeniach biurowych w obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej z pływalnią dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


  Zamówienie publiczne 20/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę aparatury i urządzeń do celów badawczych oraz dydaktycznych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


  Zamówienie publiczne 21/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania nadbudowy budynków „Łącznika budynku głównego” oraz „Budynku B” Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


  Zamówienie publiczne 22/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Modernizacja pomieszczeń biurowych Rektoratu w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"


  Zamówienie publiczne 23/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”


  Zamówienie publiczne 24/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawa nowego ergometru dla kończyn górnych oraz dwóch jednakowych bieżni mechanicznych dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"


  Zamówienie publiczne 25/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego 7-letniego przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach w kwocie 1 045 000, 00 zł”


  Zamówienie publiczne 26/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Budowę boiska wielofunkcyjnego (lodowisko) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach".


  Zamówienie publiczne 27/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


  Zamówienie publiczne 28/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach".


  Zamówienie publiczne 29/2012
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie usługi: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego 7-letniego przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach w kwocie 1 360 000 zł”
  w trybie przetargu nieograniczonego".


  Zamówienie publiczne 30/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na świadczenie usług tłumaczeniowych na język migowy i z języka migowego podczas zajęć, w których uczestniczą studenci Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dysfunkcją słuchu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


  Zamówienie publiczne 31/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na „Usługi związane z organizacją zimowych obozów szkoleniowych w Alpach Austriackich, w regionie narciarskim GERLITZEN, dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, realizujących zajęcia praktyczne z narciarstwa zjazdowego i snowboardu w trybie przetargu nieograniczonego”


  Zamówienie publiczne 32/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na „Dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”


  Zamówienie publiczne 33/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na


  Zamówienie publiczne 34/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na „Zakup aparatury informatycznej i naukowo-badawczej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”


  Zamówienie publiczne 35/2012
  Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym na "Wywóz nieczystości stałych z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach”


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 14.12.2012
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 14.12.2012
  Dokument oglądany razy: 10123
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach